Tečaji na voljo

Dostop do vsebinskih poglavij Spletnega učenja COBISS+, ki se sproti dopolnjuje/ažurira, ima vsakdo kadarkoli, torej ni potrebna prijava preko Portala Izobraževanje. V spletnem učenju so dodani tudi ''Kvizi'', za uporabo katerih si mora uporabnik zgolj kreirati uporabniški račun v okviru Moodle-a. Zadnje poglavje ''Potrebujete pomoč?'' daje napotke za pomoč in dodatne informacije (help desk).
Tečaj je praktično naravnan na uporabo baz podatkov s celotnimi besedili servisa EBSCOhost (EIFL Direct), ki so uporabnikom dostopne na osnovi konzorcialne pogodbe.
Tečaj je praktično naravnan na uporabo baz podatkov z indeksi citiranosti, ki so na voljo uporabnikom na osnovi konzorcialne pogodbe za dostop do servisa Web of Science.
Tečaj je praktično naravnan na uporabo baze podatkov Scopus z indeksi citiranosti, ki je na voljo uporabnikom na osnovi konzorcialne pogodbe za dostop do servisa Scopus.