Tečaj je praktično naravnan na uporabo baz podatkov s celotnimi besedili servisa EBSCOhost (EIFL Direct), ki so uporabnikom dostopne na osnovi konzorcialne pogodbe.