Tečaj je praktično naravnan na uporabo baz podatkov z indeksi citiranosti, ki so na voljo uporabnikom na osnovi konzorcialne pogodbe za dostop do servisa Web of Science.
Tečaj je praktično naravnan na uporabo baze podatkov Scopus z indeksi citiranosti, ki je na voljo uporabnikom na osnovi konzorcialne pogodbe za dostop do servisa Scopus.