V profilu Moj COBISS si lahko nastavimo e-naslov za potrebe obveščanja [slika].

Funkcionalnost vključimo tako, da v profilu Moj COBISS izberemo možnost Uredi Moj COBISS [slika]. V polje E-naslov vpišemo e-naslov za obveščanje in nastavitev shranimo s klikom na gumb Shrani [slika].

povezava video

Namig:
S tako nastavljenim e-naslovom je mogoča tudi prijava v profil Moj COBISS.