V bazah podatkov Journal Citation Reports (JCR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) in ELINKS.SI je mogoč pregled pojmov za posamezna iskalna polja [slika], [ slika]:

Če nismo povsem prepričani, kakšna je pravilna oblika iskalnega pojma (npr. kategorija SE v bazi podatkov JCR), si lahko v izbirnem načinu iskanja pomagamo s pregledom pojmov v iskalnih indeksih. Izberemo ustrezno iskalno polje [slika] in kliknemo gumb Pregled pojmov [ slika]. Prikazal se bo seznam pojmov za izbrano iskalno polje [ slika]. V tem seznamu lahko listamo za 50 iskalnih pojmov naprej [ slika] ali nazaj [slika]. Možno je tudi iskanje po seznamu z vpisom začetnega pojma [slika]. S klikom na posamezni iskalni pojem v seznamu [ slika], se pojem prenese v iskalni obrazec [slika].

Primer

V bazi podatkov JCR iščemo revije, ki spadajo v kategorijo SSE (Social Sciences Edition). Revije naj bi pokrivale področje jezikoslovja, vendar ne poznamo natančnega pojma kategorije.

Izberemo bazo podatkov JCR. V menijski vrstici uporabimo možnost Iskanje, v drugih informacijskih virih pa izberemo JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports [ slika].

Izberemo izbirno iskanje [slika] ter iskalno polje Kategorija SSE [slika]. Kliknemo gumb Pregled pojmov [slika]. Prikaže se seznam pojmov za kategorijo SSE [ slika]. V iskalno okence Se začne z vpišemo lang. V seznamu pojmov se na začetku izpiše kategorija language & linguistics [ slika]. S klikom na to kategorijo se iskalni pojem prenese v iskalni obrazec [slika]. S klikom na gumb POIŠČI [ slika] začnemo iskanje. Izpišejo se rezultati iskanja [ slika].

povezava video

Opomba
Več o iskanju v bazah podatkov JCR, SNIP in ELINKS.SI je opisano v Pomoči COBISS+ (JCR, SNIP in ELINKS.SI).