Bibliografske zapise si lahko v COBISS+ ogledujemo z različnimi izpisnimi formati. Privzeta nastavitev je prikaz Osnovnih podatkov. Če nam ta format izpisa ne ponuja dovolj potrebnih informacij, lahko izberemo format s Podrobnimi podatki ali zapis COMARC. Z novo verzijo COBISS+ se omenjenim trem izpisnim formatom pridružuje še format ISBD [slika].

Z novo verzijo COBISS+ je omogočeno tudi pošiljanje podatkov o gradivu po e-pošti v formatu ISBD [slika].

Izpisni format ISBD – bibliografski zapis

Primer:

Iščemo raziskovalno poročilo z naslovom Fizikalna kemija raztopin in tekočin. V osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo “fizikalna kemija raztopin in tekočin” [slika] in kliknemo gumb POIŠČI. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov želene naloge [slika] prikažemo osnovne podatke o zapisu [slika].

povezava video

Pomembno:

Če želimo prikaz zapisa v ISBD izpisnem formatu, si moramo v svojem profilu Moj COBISS omogočiti prikaz tega formata [slika].

povezava video

Prikaz zapisa v formatu ISBD izvedemo s klikom na zavihek ISBD, ki je nad bibliografskim zapisom [slika].

Izpisni format ISBD – e-pošta

V COBISS+ si lahko posredujemo bibliografske zapise po e-pošti. To lahko storimo na dva načina:

Primer pošiljanja iz Moje police

Najdene zapise lahko prenesemo na Mojo polico [slika]. To lahko storimo na seznamu rezultatov iskanja [slika] ali na nivoju ogleda posameznega bibliografskega zapisa [slika]. S klikom na gumb za dodajanje na Mojo polico se izbrani zapisi dodajo na polico.

Ko smo v Moji polici, označimo zapise [slika], ki jih bomo posredovali po e-pošti. S klikom na gumb za pošiljanje po e-pošti se odpre obrazec za vnos podatkov, potrebnih za pošiljanje po e-pošti [slika].

Prejemnik bo prejel posredovane podatke o gradivu v svoj e-poštni nabiralnik v formatu ISBD [slika].

povezava video

Primer pošiljanja na nivoju zapisa

Ko smo v ogledu posameznega zapisa, imamo možnost uporabe ikone za pošiljanje zapisa po e-pošti, ki je v orodni vrstici nad zapisom [slika]. S klikom na gumb za pošiljanje po e-pošti se odpre obrazec za vnos podatkov, potrebnih za pošiljanje po e-pošti [slika].

Prejemnik bo prejel posredovane podatke o gradivu v svoj e-poštni nabiralnik v formatu ISBD [slika].

povezava video