Medknjižnična izposoja gradiva - Moja knjižnica

Gradivo, ki ga v knjižnici, katere član smo, nimajo, lahko naročimo po medknjižnični izposoji.

Možni sta dve obliki postopka naročanja gradiva:

Opomba

Postopek naročanja gradiva (obe obliki) lahko prekinemo v katerem koli koraku.

Naročanje gradiva

Zapis za gradivo, ki si ga želimo izposoditi ali naročiti kopijo, lahko poiščemo v:

Naročanje gradiva z iskanjem zapisa v bazi

Naročiti želimo knjigo:

Iskanje zapisa o gradivu v bazi podatkov

povezava video

 1. Izberemo bazo podatkov za iskanje, npr. iskanje po vzajemni bazi COBIB.SI [slika].
 2. V iskalni obrazec vnesemo iskalni izraz (npr. Avtor: lima IN Naslov: visual complexity) [slika].
 3. Postavimo omejitve iskanja (obdržimo privzete omejitve) [slika].
 4. Aktiviramo gumb POIŠČI [slika].
  - Odpre se seznam z rezultati izbirnega iskanja (2 zadetka) [slika].
  - Knjiga je dostopna v knjižnici Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (2. zadetek) [slika].
 5. Izberemo povezavo v naslovu želenega gradiva [slika].
  - Odpre se Izbrani zapis [slika].
 6. Aktiviramo gumb Medk. izp. [slika].

Odpre se obrazec Prijava [slika].

Naročanje gradiva

povezava video

 1. Izberemo način prijave, npr. z Mojo knjižnico [slika].
 2. V prijavni obrazec vnesemo podatke za prijavo in kliknemo gumb Prijava [slika].
 3. Aktiviramo gumb Medk. izp. [slika].
 4. - V primeru, da imamo v izbrani knjižnici več članstev, izberemo tisto, za katero se naročilo nanaša [slika]. - Odpre se stran za medknjižnično izposojo: Naroči gradivo [slika].
 5. Izpolnimo obrazec Naroči gradivo - korak 1 od 3.
 6. Izberemo (privzet) obrazec za naročilo izposoja (monografska publikacija, npr. knjiga, zbornik, CD, DVD ...) [slika].
  - Na tej strani je tudi povezava pogoje naročanja [slika] do strani s pogoji naročanja v medknjižnični izposoji [slika].
 7. Aktiviramo gumb Vnos podatkov [slika].
  - Odpre se obrazec Naroči gradivo - korak 2 od 3 [slika].
  - Preverimo podatke o gradivu [slika].
  - Če smo izbrali napačno gradivo, aktiviramo gumb Prekliči [slika].
 8. V obrazec vnesemo zahtevane podatke.
  - Podatke vnašamo v polji Splošni podatki o naročilu [slika] in Podatki za obveščanje [slika].
 9. Aktiviramo gumb Potrdi [slika].
  - Odpre se obrazec Naroči gradivo - korak 3 od 3 [slika].
  - Če želimo podatke spremeniti, aktiviramo gumb Vnos podatkov [slika].
 10. Aktiviramo gumb Pošlji [slika].
 11. - Če smo si premislili, aktiviramo gumb Prekliči [slika].

Opre se stran Odprta naročila s seznamom naročenih gradiv [slika].

Naročanje gradiva z iskanjem zapisa v bazi

Primer 1  Naročanje kopije prispevka na konferenci

Naročiti želimo kopijo prispevka:

O publikaciji, v kateri je članek objavljen, imamo naslednje podatke:

Postopek - iskanje gradiva

 1. V iskalni obrazec vnesemo iskalni izraz (npr. Avtor: sluga IN Naslov: service-systems IN Leto izida: 2011).
 2. Postavimo omejitve iskanja (Izbor zapisov: članki in drugi sestavni deli).
 3. Aktiviramo gumb POIŠČI.
  - Odpre se seznam rezultatov z iskanim zapisom.
  - Izberemo povezavo v naslovu najdenega gradiva. Sedaj se odpre Izbrani zapis.
 4. Aktiviramo gumb Medk. izp..

Odpre se obrazec Prijava.

Postopek - naročanje gradiva

 1. Izberemo način prijave, npr. z Mojo knjižnico.
 2. V prijavni obrazec vnesemo podatke za prijavo in kliknemo gumb Prijava.
 3. Aktiviramo gumb Medk. izp.
 4. - V primeru, da imamo v izbrani knjižnici več članstev, izberemo tisto, za katero se naročilo nanaša. - Odpre se stran za medknjižnično izposojo: Naroči gradivo.
 5. Izpolnimo obrazec Naroči gradivo - korak 1 od 3.
 6. Izberemo (privzet) obrazec za naročilo izposoja (monografska publikacija, npr. knjiga, zbornik, CD, DVD ...).
  - Na tej strani je tudi povezava pogoje naročanja do strani s pogoji naročanja v medknjižnični izposoji.
 7. Aktiviramo gumb Vnos podatkov.
  - Odpre se obrazec Naroči gradivo - korak 2 od 3.
  - Preverimo podatke o gradivu.
  - Če smo izbrali napačno gradivo, aktiviramo gumb Prekliči.
 8. V obrazec vnesemo zahtevane podatke.
  - Podatke vnašamo v polji Splošni podatki o naročilu in Podatki za obveščanje.
 9. Aktiviramo gumb Potrdi.
  - Odpre se obrazec Naroči gradivo - korak 3 od 3.
  - Če želimo podatke spremeniti, aktiviramo gumb Vnos podatkov.
 10. Aktiviramo gumb Pošlji.

Opre se stran Odprta naročila s seznamom naročenih gradiv.

povezava video

Naročanje z obrazcem za naročilo

Če podatkov o želenem gradivu ne najdemo v nobeni bazi podatkov ali jih ne znamo poiskati, izvedemo postopek naročanja tako, da vstopimo v Mojo knjižnico in sami izpolnimo Obrazec za naročilo z razpoložljivimi podatki.
- Pri vpisu podatkov bodimo natančni!

Za izposojo lahko naročimo:

Kopije lahko naročimo (kupimo) za:

Če nismo prijavljeni v Mojo knjižnico, izvedemo prijavo.

Naročanje gradiva z izpolnjevanjem obrazca

povezava video

 1. Pri možnosti Medknjižnična izposoja izberemo povezavo Naročanje gradiva [slika].
  - Odpre se stran Medknjižnična izposoja: Naroči gradivo - korak 1 od 3 [slika].
 2. Izberemo obrazec za naročilo (npr. privzet obrazec monografska publikacija, npr. knjiga, zbornik, CD, DVD ... ) [slika].
 3. Aktiviramo gumb Vnos podatkov [slika].

Odpre se stran Naroči gradivo - korak 2 od 3 z obrazcem za naročilo [slika].
- Vanj vnesemo podatke o želenem gradivu [slika].
- Nadaljnji koraki so enaki kot v postopku Naročanje gradiva z iskanjem zapisa v bazi.

Naročanje z obrazcem za naročilo

Primer 2  Naročanje kopije prispevka na konferenci

Naročiti želimo kopijo prispevka:

O publikaciji, v kateri je članek objavljen, imamo naslednje podatke:

Postopek - naročanje gradiva

 1. Izberemo način prijave, npr. z Mojo knjižnico.
 2. V prijavni obrazec vnesemo podatke za prijavo in kliknemo gumb Prijava.
 3. Aktiviramo gumb Medk. izp.
 4. - V primeru, da imamo v izbrani knjižnici več članstev, izberemo tisto, za katero se naročilo nanaša. - Odpre se stran za medknjižnično izposojo: Naroči gradivo.
 5. Izpolnimo obrazec Naroči gradivo - korak 1 od 3.
 6. Izberemo (privzet) obrazec za naročilo izposoja (monografska publikacija, npr. knjiga, zbornik, CD, DVD ...).
  - Na tej strani je tudi povezava pogoje naročanja do strani s pogoji naročanja v medknjižnični izposoji.
 7. Aktiviramo gumb Vnos podatkov.
  - Odpre se obrazec Naroči gradivo - korak 2 od 3.
  - Preverimo podatke o gradivu.
  - Če smo izbrali napačno gradivo, aktiviramo gumb Prekliči.
 8. V obrazec vnesemo zahtevane podatke.
  - Podatke vnašamo v polji Splošni podatki o naročilu in Podatki za obveščanje.
 9. Aktiviramo gumb Potrdi.
  - Odpre se obrazec Naroči gradivo - korak 3 od 3.
  - Če želimo podatke spremeniti, aktiviramo gumb Vnos podatkov.
 10. Aktiviramo gumb Pošlji.

Opre se stran Odprta naročila s seznamom naročenih gradiv.

Opomba

Zapis podatkov o prispevku Genetic algorithms for intelligent process planning for competitive engineering lahko poiščete v vzajemni bazi COBIB.SI.

povezava video

Pregledovanje naročenega gradiva

Zapisi za naročeno gradivo so zbrani v seznamu Odprta naročila.
- Seznam Odprta naročila lahko kadar koli pregledamo.

Če nismo prijavljeni v Mojo knjižnico, izvedemo prijavo.

Odpiranje seznama naročenega gradiva

povezava video

 1. Na strani Moja knjižnica izberemo v možnosti Medknjižnična izposoja povezavo Odprta naročila [slika].

Odpre se stran Odprta naročila s seznamom naročenega gradiva [slika].

Preklic naročila

Naročilo gradiva za medknjižnično izposojo lahko prekličemo.

Če nismo prijavljeni v Mojo knjižnico, izvedemo prijavo.

Označevanje gradiva in preklic naročila

povezava video

 1. V polju Medknjižnična izposoja izberemo povezavo Odprta naročila [slika].
  - Odpre se stran Odprta naročila [slika].
 2. V seznamu naročenega gradiva označimo v kontrolnih kvadratkih gradivo [slika], za katerega želimo preklicati naročilo.
 3. Aktiviramo gumb Prekliči izbrano [slika].
  - Odpre se stran s seznamom naročil z obvestilom o preklicu enega naročila [slika].

S klikom na možnost Odprta naročila se prikaže seznam naročenega gradiva [slika].

Pomoč

Odpiranje strani s pomočjo

povezava video

Pomoč za storitve naročanja gradiva odprete z izbiro Pomoč v menijski vrstici COBISS+ [slika], [slika].
- Strani s pomočjo izbirate v Kazalu pomoči [slika].