V servis Moja polica je dodana možnost kreiranja in brisanja dodatnih polic glede na potrebe in želje uporabnika [slika]:

Znotraj Mojega profila COBISS imamo možnost uporabe servisa Moja polica, ki je namenjen upravljanju s shranjenimi zapisi. Več o servisu Moja polica je opisano na Moja polica.

Privzeto se zapisi shranjujejo na polico Splošno [slika]. Če želimo, si lahko ustvarimo več dodatnih polic, tako da v desnem zgornjem delu okna kliknemo gumb Dodaj polico + [slika]. Odpre se novo okno, v katero vpišemo ime police, ki jo bomo ustvarili [slika]. S klikom na gumb Shrani [slika] kreiramo novo polico, ki se prikaže poleg polic Splošno in Vse [ slika].

povezava video

Prestavljanje zapisov med policami
Po kliku na želeno polico se prikaže seznam zapisov, ki so shranjeni na izbrani polici. Zapise lahko med posameznimi policami tudi prenašamo. To storimo tako, da najprej označimo zapise za prenos [slika] in nato v spustnem seznamu prestavi na [ slika] izberemo ciljno polico za shranjevanje zapisov [ slika], [slika].

povezava video

Odstranjevanje police
Polico lahko tudi odstranimo. To storimo tako, da kliknemo gumb Odstrani polico x v desnem zgornjem delu okna [ slika]. Prikaže se opozorilno okno za odstranjevanje police [slika]. Z označitvijo kljukice ob možnosti Odstrani tudi vse vnose [slika] bodo poleg zapisov, shranjenih na tej polici, odstranjeni tudi enaki zapisi na drugih policah. S klikom na gumb Odstrani se bo polica skupaj z zapisi odstranila.

povezava video

Shranjevanje zapisov na polico
Če imamo ustvarjeno svojo polico in nanjo želimo shraniti najdene zapise, jih v seznamu rezultatov iskanja označimo [ slika] in kliknemo gumb Na polico [ slika]. Prikaže se okno s spustnim seznamom polic [ slika]. Izberemo želeno polico in z gumbom Shrani [ slika] zapis shranimo na izbrano polico v Mojem profilu COBISS. O uspešno izvedenem postopku dobimo obvestilo Dodajanje gradiva na polico je uspelo [slika].

povezava video

Prikaz praznih polic
Seznam vsega gradiva, ki je na posameznih policah, se prikaže na polici Vse [slika]. Če na kateri od svojih polic nimamo gradiva, lahko to polico v seznamu polic prikažemo ali skrijemo, kar označimo desno zgoraj v vrstici z seznamom polic, ko označimo potrditveno polje pred Prikaži prazne police [slika].

povezava video

Vnos opombe
Ob vsakem dodanem zapisu na Mojo polico je mogoč vnos proste opombe [slika], ki ne sme presegati 1000 znakov [ slika].

povezava video

Nastavitev privzete police
V Mojem profilu COBISS si lahko pri uporabi možnosti Nastavitve [slika] nastavimo privzeto polico [ slika], na katero se označeni zapisi samodejno shranijo.

povezava video

Opozorilo
Za uporabo servisa Moja polica je potrebna predhodna prijava v Moj profil COBISS, več o prijavi je opisano v poglavju Uvod v prijavo.