Pregled storitev - COBISS+

Baze podatkov

COBISS+ omogoča knjižnicam in uporabnikom knjižnic online dostop do vrste baz podatkov, urejenih v naslednje skupine:


1 COBIB.SI je vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov, v katero vnašajo bibliografske zapise knjižnice, članice sistema COBISS.SI.
2 COBISS.SI je del sistema COBISS.Net.

Vrste gradiva

Zapise podatkov, ki so v bibliografsko-kataložnih bazah podatkov sistema COBISS.SI, pripravljajo knjižničarji. Osnovne vrste gradiva so:

Gradivo je lahko v tiskani ali elektronski obliki.

Iskanje

COBISS+ omogoča tri načine iskanja zapisov podatkov:

Osnovno iskanje omogoča nediferencirano iskanje z le nekaj vrstami podatkov.1 Podatki so povezani s privzetim odnosom in. Z osnovnim iskanjem smo uspešni predvsem tedaj, ko imamo o iskanem gradivu dokaj natančne podatke (npr. avtor, naslov dela ali avtor, ključne besede).

Izbirno iskanje omogoča iskanje z več vrstami podatkov2 kot osnovno iskanje. Podatke lahko povezujemo z odnosi in, ali in in ne. Omogočena je uporaba šifrantov in vpogled v zgradbo podatkov v bazi podatkov (npr. oblika zapisa priimka in imena avtorja). Izbirno iskanje omogoča uspešno iskanje tudi v situacijah, ko imamo o iskanem gradivu nepopolne podatke.

Ukazno iskanje omogoča največji nabor vrst podatkov. Iskalne izraze oblikujemo v posebnem ukaznem jeziku z uporabo Boolovih operatorjev in operatorjev bližine.3 Z ukaznim iskanjem smo lahko uspešni tudi v situacijah, ko imamo o iskanem viru izrazito nepopolne podatke. Ukazno iskanje uporabljajo predvsem knjižničarji in informacijski posredniki.


1 npr. avtor, naslov, leto izida, ključne besede, založnik, vendar vrste podatkov ne vplivajo na rezultat iskanja (vnašamo le podatke brez oznak za vrste podatkov)
2 okrog 30 vrst podatkov (za vzajemno in lokalne baze podatkov)
3 imenovanih tudi kontekstni operatorji

Dostop do gradiva

COBISS+ omogoča:

in prenos izbranih bibliografskih zapisov na uporabnikov računalnik.


1 tudi naročanje kopij člankov in sestavkov v monografskih publikacijah
2 celotna besedila člankov, revije, izvedena dela in več