Baze podatkov

COBISS+ omogoča knjižnicam in uporabnikom knjižnic spletni dostop do številnih baz podatkov, urejenih v naslednje skupine: [slika]


1: COBIB.SI je vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov, v katero se vnašajo bibliografski zapisi knjižnic, ki je članica sistema COBISS.SI.
2: COBISS.SI je del sistema COBISS.Net.

Vrste gradiva

Zapise podatkov, ki so v bibliografsko-kataložnih bazah podatkov sistema COBISS.SI, pripravljajo knjižničarji. Osnovne vrste gradiva so: [slika]

Gradivo je lahko v tiskani ali elektronski obliki.

Iskanje

COBISS+ omogoča tri načine iskanja zapisov podatkov:

Osnovno iskanje omogoča nediferencirano iskanje z le nekaj vrstami podatkov.1 Podatki so povezani s privzetim odnosom in. Z osnovnim iskanjem smo uspešni predvsem v primeru, ko imamo o iskanem gradivu dokaj natančne podatke (npr. avtor, naslov dela ali avtor, ključne besede).

Izbirno iskanje omogoča iskanje z več vrstami podatkov2 kot osnovno iskanje. Podatke lahko povezujemo z odnosi IN, ALI ter IN NE. Omogočena je uporaba šifrantov in vpogled v zgradbo podatkov v bazi podatkov (npr. oblika zapisa priimka in imena avtorja). Izbirno iskanje omogoča uspešno iskanje tudi v primerih, ko imamo o iskanem gradivu nepopolne podatke.

Ukazno iskanje omogoča največji nabor vrst podatkov. Iskalne izraze oblikujemo v posebnem ukaznem jeziku z uporabo Boolovih operatorjev in operatorjev bližine3. Z ukaznim iskanjem smo lahko uspešni tudi v primerih, ko imamo o iskanem viru izrazito nepopolne podatke. Ukazno iskanje uporabljajo predvsem knjižničarji in informacijski posredniki.


1: Npr. avtor, naslov, leto izida, ključne besede, založnik, vendar vrste podatkov ne vplivajo na rezultat iskanja (vnašamo le podatke brez oznak za vrste podatkov).
2: Približno 30 vrst podatkov (za vzajemno bazo podatkov in lokalne baze podatkov).
3: Imenovanih tudi kontekstni operatorji.

Dostop do gradiva

COBISS+ omogoča:

in prenos izbranih bibliografskih zapisov na uporabnikov računalnik.


1: Tudi naročanje kopij člankov in sestavkov v monografskih publikacijah.
2: Celotna besedila člankov, revije, izvedena dela in več.