Za prijavo v COBISS+ z računom Google ali Facebook je treba dovoliti uporabo piškotkov [slika].

Prijava v COBISS+ omogoča uporabo številnih storitev in prilagoditev uporabniškega vmesnika svojim željam in potrebam. V primeru prijave s prijavnimi podatki računa Google ali Facebook se v uporabnikov spletni brskalnik prenese piškotek z informacijami, ki se ponovno uporabijo ob naslednjih prijavah. Ker so piškotki storitev Google in Facebook invazivne narave, smo v COBISS+ uvedli rešitev, ki ob prijavi od uporabnika zahteva obvezno privolitev v uporabo piškotkov. Privolitev izvedemo tako, da okvirček pred besedilom Dovoljujem uporabo piškotkov za Google in Facebook označimo s kljukico [slika]. Več o piškotkih, ki se uporabljajo v storitvah IZUM-a, si lahko preberete na spletnem naslovu http://home.izum.si/izum/piskotki.asp.

Kot privzeta nastavitev sta možnosti prijave z računom Google ali Facebook izklopljeni (gumba sta neaktivna) [slika]. Gumba se aktivirata šele s privolitvijo v uporabo piškotkov [slika].

Primer:

V COBISS+ se želimo prijaviti s svojim računom Google.

V menijski vrstici v desnem delu zaslona uporabimo možnost Moj COBISS in kliknemo možnost Prijava [slika]. Prikažejo se možnosti izbire prijave. Ker se želimo prijaviti s svojim računom Google, moramo s kljukico označiti okvirček pred tekstom Dovoljujem uporabo piškotkov za Google in Facebook [slika]. Nato se aktivira gumb Google [slika]. S klikom na ta gumb začnemo postopek prijave v COBISS+.

povezava video