V servisu Moje knjižnice je dodana možnost pregleda podatkov o članu v posamezni knjižnici [slika]:

Podatke lahko pregledamo s klikom na možnost Članstvo po izbiri posamezne knjižnice iz seznama knjižnic. Prikažejo se naslednji podatki o članu, ki so vneseni v bazo v posamezni knjižnici:

Opozorilo
Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna predhodna prijava v Moj profil COBISS. Več o prijavi je opisano v poglavju Uvod v prijavo.