Prijava COBISS AAI omogoča polno funkcionalnost uporabe COBISS+ (glej razpredelnico funkcionalnosti v poglavju Uvod v prijavo). Na izbiro sta dva prijavna obrazca:

V obeh primerih moramo biti člani knjižnice, kjer prejmemo člansko izkaznico s člansko številko in geslo za uporabo knjižničnih storitev.

S to prijavo imamo zagotovljen tudi dostop do licenčnih informacijskih virov, ki nam jih zagotavlja knjižnica (npr. dostop do baz podatkov JCR).

Klasična knjižnična prijava

Je način prijave, pri katerem izberemo knjižnico, vpišemo številko članske izkaznice in geslo [slika]. S klikom na gumb Prijava [slika] in pravilnim vnosom avtorizacijskih podatkov se v menijski vrstici izpiše namesto Moj profil COBISS ime iz profila prijavljenega uporabnika [slika]. Prijava je uspela.

povezava video

Prijava Libroam

S klikom na zavihek prijavnega obrazca Prijava Libroam se odpre možnost prijave z uporabniškim imenom in geslom Libroam [slika].

povezava video

Struktura uporabniškega imena je:

Uporabniško ime Primer
xxxxx.nnnnnnn@libroam.si izum.1234567@libroam.si

xxxxx – akronim knjižnice
nnnnnnn – številka članske izkaznice (vodilne ničle lahko izpustimo)

Več o brezžičnem omrežju Libroam je na voljo na spletnem naslovu http://home.izum.si/cobiss/libroam/.

Pozabljeno geslo za prijavo v Moj profil COBISS in inicialna nastavitev gesla

Če smo geslo za prijavo v Moj profil COBISS pozabili, ga lahko ponovno nastavimo. Najprej kliknemo na možnost Pozabljeno geslo, ki je pod obrazcem za prijavo [ slika]. Prikaže se nov obrazec, v katerega vpišemo podatke o knjižnici, številko članske izkaznice in e-naslov [slika]. E-naslov mora biti enak, kot je vnesen med podatki o članu v knjižnici, saj to omogoča preverjanje identitete uporabnika. Po kliku na gumb Pošlji zahtevo [slika]; [slika] prejmemo povezavo za spremembo gesla na posredovani e-naslov [slika]. Po kliku na povezavo si lahko nastavimo novo geslo [slika]. Po kliku na gumba Nastavi [slika] se izpiše sporočilo o uspešni spremembi gesla [slika].

povezava video

Če gesla za prijavo v Moj profil COBISS še nimamo, ga lahko nastavimo sami. Najprej kliknemo na možnost Pridobi geslo, ki je pod obrazcem za prijavo [slika]. Prikaže se nov obrazec, v katerega vpišemo podatke o knjižnici, številko članske izkaznice in e-naslov. Od tukaj naprej je postopek enak kot v primeru pozabljenega gesla.