Po uspešni prijavi v COBISS+ se prikažejo podatki v okviru možnosti Moje knjižnice [slika].

povezava video

Več o prijavi v COBISS+ je opisano v poglavju Uvod v prijavo.