S klikom na možnost Moje knjižnice se izpiše seznam knjižnic [slika], kjer je uporabnik član ali si jih uporabnik sam dodal na Moj profil COBISS. Če Moj profil COBISS ni povezan z nobeno knjižnico, je ta seznam prazen. Seznam knjižnic vsebuje naslednje podatke:

S klikom na posamezno knjižnico [slika] pridemo v servis Moje knjižnice, kjer so nam na voljo podrobnejši podatki o izposojenem gradivu in drugih možnostih, ki jih ponuja knjižnica [slika]. Knjižnico lahko s klikom na gumb X odstranimo iz seznama Moje knjižnice in Mojega profila COBISS [slika].

povezava video

S klikom na gumb Dodaj knjižnico + [slika] bomo naredili avtorizirano povezavo do servisa Moje knjižnice. Po uspešni potrditvi avtorizacijskih podatkov [ slika] se knjižnica doda v seznam knjižnic [slika] Moje knjižnice v Mojem profilu COBISS. Doda se lahko več članstev za isto knjižnico, npr. tudi za družinske člane, ki obiskujejo isto knjižnico.

povezava video

Zakaj potrebujemo povezavo do knjižnic?
Te povezave nam omogočajo enostaven prehod iz Mojega profila COBISS> v servis Moje knjižnice, saj ponovna prijava ni potrebna. V Moj profil COBISS lahko povežemo vse knjižnice, kjer smo člani, in nato preprosto preklapljamo med storitvami servisa Moje knjižnice za posamezno knjižnico.

povezava video

Opozorilo: Če v posamezni knjižnici oz. članstvu v servisu Moje knjižnice spremenimo geslo, se v seznamu knjižnic pri knjižnici s spremenjenim geslom prikaže informacija Avtentikacija potekla in ključek [ slika] , ki opozarja da je potrebno ponovno izvesti avtorizirano povezavo do servisa Moje knjižnice. Ko kliknemo ključek, sistem od nas zahteva vnos avtorizacijskih podatkov za prijavo [slika]. Če avtorizacija uspe, se ključek iz seznama knjižnic, povezanih z Mojim profilom COBISS, samodejno umakne [ slika].

povezava video