Po prijavi v Moj profil COBISS lahko podatke vezane na profil urejamo, spreminjamo ali brišemo celoten profil. Na zavihku Uredi Moj profil COBISS lahko izbiramo med možnosti, ki so odvisne od načina kreiranja in prijave v Moj profil COBISS:

povezava video