COBISS+ omogoča iskanje po šifri raziskovalca. V izbirno iskanje je dodano novo polje Šifra raziskovalca [slika], ki omogoča iskanje vseh del avtorja z dodeljeno šifro raziskovalca.

Opomba:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) šifro raziskovalca praviloma dodeli raziskovalcu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco ARRS. Več o pridobitvi šifre raziskovalca si lahko preberete na povezavi http://home.izum.si/COBISS/bib/FAQ_SI.html.

Primer:
Iščemo dela filozofa dr. Slavoja Žižka, ki ima šifro raziskovalca 09979.

Uporabimo obrazec izbirnega iskanja in v spustnem seznamu izbire iskalnih polj izberemo iskalni indeks Šifra raziskovalca [slika].

V okence ob iskalnem polju Šifra raziskovalca vpišemo iskalni niz 09979. Okence se samodejno izpolni s podatkom o šifri in imenu raziskovalca, letu rojstva in področju raziskovanja. S klikom na gumb Poišči sprožimo zahtevo za iskanje [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva [slika].

povezava video