Pri avtorjih del, ki imajo šifro raziskovalca, so vzpostavljene povezave do podrobnejših podatkov o raziskovalcu in njegovem delu v sistemu SICRIS [slika], [slika].

Funkcionalnost je vključena znotraj okna s povezavami do osebnih bibliografij v stolpcu Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS.

Opomba:
Šifro raziskovalca praviloma dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) raziskovalcu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco ARRS. Več o pridobitvi šifre raziskovalca je na voljo na povezavi http://home.izum.si/COBISS/bib/FAQ_SI.html.

Primer:
Iščemo gradivo, ki govori o biofotonih.

Pri osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo biofotoni in kliknemo gumb POIŠČI [slika]. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov najdenega članka [slika] se prikažejo podatki o zapisu v enem izmed ponujenih izpisnih formatov (Osnovni podatki, Podrobni podatki, ISBD, COMARC).

Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri je prikazan tudi gumb Osebn. bibl. [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam avtorjev izbranega dela s pripadajočimi šiframi raziskovalcev. V stolpcu Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS lahko s klikom na posamezno šifro raziskovalca [slika] preidemo na prikaz podrobnejših podatkov o raziskovalcu in njegovem raziskovalnem delu [slika].

povezava video