Podatke o faktorju vpliva SNIP je mogoče izvoziti v Microsoft Excel [slika], [slika].

V COBISS+ je možno iskanje po bazi podatkov SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Seznam rezultatov iskanja v omenjeni bazi lahko izvozimo v Excelovo preglednico.

Primer:
Podatke o faktorju vpliva SNIP s področja geologije v letu 2015 želimo prenesti v Excelovo preglednico.

Najprej izberemo želeno bazo podatkov. V menijski vrstici uporabimo možnost Iskanje, nato pa v drugih informacijskih virih izberemo SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper [slika]. Uporabimo Izbirno iskanje [slika].

Izberemo iskalna indeksa Leto in Kategorija. Za leto vpišemo 2015, za kategorijo pa geology. S klikom na gumb POIŠČI sprožimo iskalno zahtevo [slika].

Izpišejo se rezultati iskanja, ki jih lahko razvrstimo npr. po faktorju vpliva [slika], [slika].

S klikom na gumb Excel [slika] se pripravi seznam podatkov za izvoz v datoteko. Odpre se novo okno, kjer datoteko lahko odpremo ali shranimo na lokalni računalnik [slika]. Tako izvožene podatke lahko kasneje prosto urejamo v aplikaciji Microsoft Excel [slika].

povezava video

Opombi:
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je pomemben vir za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več tisoč svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Več o faktorju vpliva opisuje Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor).