Na nivoju posameznega zapisa revije so k podatkom o faktorju vpliva JCR dodani tudi podatki o faktorju vpliva SNIP [slika], [slika].

Journal Citation Reports (JCR) in Source Normalized Impact per Paper (SNIP) sta pomembna vira za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več tisoč svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Več o faktorju vpliva opisuje Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor).

Primer:
Iščemo revijo z naslovom Phonetica.

Pri osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo phonetica in izberemo omejitev časopisi, revije ipd. ter kliknemo gumb POIŠČI [slika]. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov prvega zadetka [slika] se prikažejo osnovni podatki o zapisu [slika].

Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri je tudi gumb Faktor vpliva [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam podatkov o izbrani reviji (leto, faktorji vpliva, izdaje in razvrstitev v bazah JCR in SNIP) [slika].

Opomba:
Iskanje podatkov o faktorjih vpliva JCR in SNIP je mogoče tudi v bazah podatkov JCR in SNIP v COBISS+. Več o iskanju v bazah podatkov JCR in SNIP je opisano v Pomoči COBISS+ (JCR, SNIP).