Podatek o faktorju vpliva se prikaže tudi na izdajah revij na drugih medijih [slika], [slika].

V COBISS+ lahko najdemo primere revij, ki se izdajajo na različnih medijih, npr. tiskana in elektronska izdaja revije. Zapis izdaje ima svojo ISSN številko. S povezavo ISSN številk omogočimo prikaz podatkov o faktorju vpliva za obe izdaji revije.

Primer:
Iščemo revijo z naslovom Ultrasonics, katere tiskana revija ima številko ISSN 0041-624X.

Uporabimo izbirno iskanje in izberemo iskalni indeks ISSN [slika]. Vnesemo ISSN številko 0041-624X in kliknemo gumb POIŠČI [slika]. Izpišejo se rezultati iskanja in sicer dva zadetka. Prvi je zapis revije v tiskani izdaji [slika] in drugi zapis revije v elektronski izdaji [slika].

S klikom na naslov enega ali drugega zadetka se prikažejo osnovni podatki o zapisu. Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri je prikazan tudi gumb Faktor vpliva [slika], [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam podatkov z letom, faktorjih vpliva, izdaji in razvrstitvi JCR in SNIP izbrane revije [slika].

povezava video

Opombi:
Journal Citation Reports (JCR) in Source Normalized Impact per Paper (SNIP) sta pomembna vira za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več tisoč svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Več o faktorju vpliva opisuje Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor).

Iskanje podatkov o faktorjih vpliva JCR in SNIP je mogoče tudi v bazah podatkov JCR in SNIP v COBISS+. Več o iskanju v bazah podatkov JCR in SNIP je opisano v Pomoči COBISS+ (JCR, SNIP).