Pod iskalnim obrazcem so podani statistični podatki o obsegu vsebin, ki jih je mogoče najti v COBISS+ [slika]:

To so podatki o številu slovenskih knjižnic, ki prispevajo podatke v COBISS, in številu knjig, člankov, revij, CD-jev in DVD-jev.