Izbirno iskanje lahko uporabimo v vseh bazah podatkov v COBISS+. Za odprtje obrazca za izbirno iskanje moramo izbrati možnost Izbirno iskanje desno zgoraj nad iskalnim obrazcem [slika].

Razčlenjevanje iskalnega izraza poteka v izbirnem iskanju od zgoraj navzdol - najprej podatek v prvem iskalnem okencu, nato v drugem itd.

Podatki za iskanje

Izbirno iskanje omogoča izbiro vrste podatkov za iskanje. Vrsta podatkov bolje določa iskalni podatek in s tem omogoča natančnejše iskanje.

Privzete vrste podatkov (za vzajemno bazo COBISS.SI in lokalne baze knjižnic) so [slika]:

Vrsto podatka spremenimo z izbiro v spustnem seznamu [slika]. Vrste podatkov v iskalnem obrazcu lahko na ta način prilagodimo iskalnim podatkom, s katerimi nameravamo iskati.

Omejitve

Obrazec za izbirno iskanje omogoča nastavitev oz. izbiro nekaterih omejitev za iskanje. Iskanje gradiva lahko omejimo po vrsti gradiva [slika] in jeziku [slika] ter na vire, ki imajo samo e-dostop [slika].

Primer iskanja

Uporabimo izbirno iskanje za iskanje knjige:
avtorica: Sarina Singh,
leto izida: v obdobju med 2010 in 2013,
vrsta gradiva: vodič.

Iskanje

Prikaže se seznam rezultatov izbirnega iskanja [slika].

povezava video