Zgodovina izposoj omogoča neposredne povezave do zapisa v knjižnici opravljene izposoje [slika], [slika].

V COBISS+ imamo možnost vpogleda v svoje aktivnosti v posamezni knjižnici. Možnost Moje knjižnice poleg pregleda gradiva, medknjižnične izposoje, dolgov, omejitev, e-obveščanja in nastavitve gesla omogoča tudi vpogled v zgodovino izposoj [slika]. S klikom na naslov posameznega gradiva [slika] se prikaže zapis v katalogu knjižnice ali oddelka, kjer se je gradivo izposodilo [slika].

Postopek:
V menijski vrstici v desnem delu zaslona kliknemo možnost Moj COBISS, nato v spustnem seznamu izberemo možnost Prijava [slika]. Izberemo eno izmed ponujenih možnosti prijave (npr. Moja knjižnica) [slika].

Po uspešni prijavi v COBISS+ se prikažejo podatki Moje knjižnice [slika]. Po izboru ustreznega članstva se pokažejo podatki o izposojenem gradivu [slika]. S klikom na možnost Zgodovina izposoj se prikažejo podatki o izposojah v zadnjem letu [slika]. Prikažemo si lahko zgodovino izposoj tudi za pretekla leta vse do leta 2008. To storimo z izbiro leta v spustnem seznamu Leto [slika]. Prikaže se seznam zgodovine izposoj za izbrano leto ali za celotno obdobje od leta 2008 naprej [slika]. S klikom na naslov posameznega gradiva [slika] se prikaže zapis v katalogu knjižnice, kjer se je gradivo izposodilo [slika].

povezava video

Opozorilo:
Za izvedbo storitve je potrebna prijava uporabnika. Več o prijavi v COBISS+ je opisano v poglavju Uvod v prijavo.