Z obiskom spletnega portala COBISS+ se kreira uporabniška seja. Zaključi se lahko na dva načina:

povezava video

Z zaključitvijo seje se začasne nastavitve (zgodovina iskanj, način iskanja …) trajno zbrišejo, nastavitve določene v Mojem profilu COBISS pa ostanejo shranjene.

Opozorilo!
V primeru uporabe COBISS+ na javnih računalnikih (npr. v knjižnicah) je odjava uporabnika še posebej pomembna. S tem počistimo uporabljene storitve in ne dovolimo drugim uporabnikom, da bi brskali po naših preteklih iskanjih, izposojenem gradivu itd. S tem zaščitimo svojo identiteto.