V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je v osnovnem iskanju implementirana funkcionalnost samodokončanja iskalne zahteve (autocomplete) [ slika]. Funkcionalnost samodokončanja je že bila implementirana pri iskanju po knjižničnih katalogih, sedaj je dodana tudi v ostale baze in informacijske vire, ki so vključene v COBISS+.

Primer:
V bazi podatkov JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports iščemo revije, ki vsebujejo podatek o faktorju vpliva s področja vrednotenja materialov.

Najprej izberemo željeno bazo podatkov. V menijski vrstici uporabimo možnost Iskanje ter v drugih informacijskih virih izberemo JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports [slika].

V osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo meterials evaluation. Že pri vpisu prvega znaka mi COBISS+ predlaga možne variante za dokončanje vnosa iskalnega izraza [slika]. Pri vpisu mat mi ponudi eno izmed možnosti tudi željeno meterials evaluation [slika]. S klikom na ponujeno možnost se le-ta prenese v iskalno vrstico. S klikom na gumb POIŠČI sprožimo iskalno zahtevo.

povezava video

Opomba:
V bazi JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports je funkcionalnost samodokončanja na voljo samo za angleški jezik, saj gre za tujo bazo podatkov.