Po izvedenem iskanju prejmemo seznam rezultatov iskanja. Na levi strani seznama se pojavi fasetni meni [slika], ki omogoča ogled različnih vidikov trenutnih rezultatov iskanja. Fasetni meni lahko premaknemo tudi na desno stran seznama rezultatov [slika] ali si določimo prevzeto nastavitev v Mojem profilu COBISS [slika].

povezava video

Fasetni meni je sestavljen iz posameznih faset [slika]. Fasete ponujajo klasifikacijo zapisov izvedenega iskanja.

povezava video

Na voljo so naslednje fasete:

Vrednosti so v posamezni faseti, v oklepaju pa se zapiše tudi število rezultatov zadnjega iskanja za izbrano vrednost fasete. S klikom na posamezno vrednost fasete (npr. e-knjiga pri faseti vrsta gradiva [slika]) osnovno iskalno zahtevo dopolnimo z omejitvijo na izbrano vrednost fasete. Z nadaljnjimi izbirami vrednosti faset dodatno omejimo iskanja (npr. učbenik iz fasete vrsta vsebine [slika]). S takšnim načinom fasetnega omejevanja se lahko približamo želenim rezultatom. Obstoječo izbiro vrednosti fasete lahko s klikom na moder križec tudi ponovno deaktiviramo [slika] in tako izklopimo fasetno omejitev.

povezava video

Opis fasete Vrsta gradiva:

Vrsta gradiva Opis
Časopisi, časniki Časopisi, časniki, revije, knjižne zbirke in podobne serijske publikacije. Delijo se na tiskane in elektronske. Med tiskanimi so tudi take s povečanim tiskom (besedilo z večjimi črkami za slabovidne) in v Braillovi pisavi za slepe.
Članki, sestavni deli Članki, prispevki na konferencah, poglavja in drugi sestavni deli publikacije. Delijo se na tiskane in elektronske.
Elektronski viri Spletne strani, baze podatkov, računalniški programi in igre, multimedijsko gradivo.
Glasba Glasbeni zvočni posnetek na CD-ju, DVD-ju, kaseti, gramofonski plošči.
Igrače, predmeti Kocke, sestavljenke, družabne igre, učila ter druge igrače in predmeti.
Izvedena dela Intelektualna ali umetniška dela, ki niso objavljena v fizični obliki ali na spletu (npr. prispevek na konferenci, izvedba koncerta, razstava, predavanje).
Kartografsko gradivo Tiskani ali rokopisni zemljevidi, atlasi, načrti, posnetki.
Knjige Knjige, rokopisi, poročila, diplomska dela, disertacije in druge monografske publikacije. Delijo se na tiskane in elektronske. Med tiskanimi so tudi take s povečanim tiskom (besedilo z večjimi črkami za slabovidne) in v Braillovi pisavi za slepe.
Projicirno gradivo Prosojnice, diafilmi, diapozitivi.
Mikrofiši Kartica s pomanjšanimi posnetki besedila, za kar potrebujemo mikrobralnik.
Notno gradivo Zapisi glasbenih del na notnem črtovju. Delijo se na tiskane in rokopisne.
Slikovno gradivo Fotografije, razglednice, plakati.
Umetne zbirke Letaki, drobni tisk, razglednice, fotografije, plakati in drugo gradivo, združeno na določeno temo.
Videoposnetki, filmi Filmi na DVD-ju, blu-rayu, videokaseti, kolutu.
Večvrstno gradivo Publikacija v več kosih na različnih medijih, ki se uporabljajo hkrati (npr. učbenik in CD).
Vizualno gradivo Vizualno gradivo, za katero podatek o fizični obliki ne obstaja.
Zvočne knjige Zvočni zapis besedila na CD-ju, DVD-ju, kaseti, gramofonski plošči.
Zvočni posnetki Neglasbeni zvočni posnetek na CD-ju, DVD-ju, kaseti, gramofonski plošči.

Če ni podatka o vrsti gradiva, se zapis ne uvrsti v faseto.

V faseto vrsta vsebine se uvrščata neleposlovje in leposlovje, romani pa se delijo na družbene, pustolovske, zgodovinske in vojne, kriminalne, biografske, znanstvenofantastične in druge. Prikazuje se samo za tiskane in elektronske knjige. Če ni podatka o vsebini, se zapis ne uvrsti v faseto.