Pri izvajanju iskalnih operacij lahko iskalne zahteve omejimo, in sicer na vrsto gradiva [slika] in jezik [slika]. Glede na način iskanja (osnovno izbirno, ukazno) so na iskalnem obrazcu vključene različne možnosti omejitev.

povezava video

Svojevrstno omejevanje predstavlja tudi fasetna navigacija [slika], ki jo uporabimo po izvedenem iskanju. Dobljene rezultate iskanja lahko nadalje omejimo z izbiro posameznih faset.

povezava video