Zgradba izbranega zapisa

Zgradba izbranega zapisa je odvisna od vrste gradiva (npr. knjiga, revija), saj imajo različne vrste gradiva različne lastnosti. Izbrani zapis vsebuje več povezav, ki omogočajo dostop do več podatkov o iskanem viru (tudi dostop do celotnega besedila) [ slika].

Za prikaz podatkov izbranega zapisa lahko izberemo eno od naslednjih možnosti:

povezava video

Formati se razlikujejo po obliki in količini podatkov. Uporabniki knjižnic potrebujemo predvsem format z osnovnimi ali podrobnimi podatki. Format COMARC je popoln bibliografski format, ki ga uporabljajo knjižničarji za kreiranje bibliografskih zapisov. Prikaže se le, če izberemo ustrezno nastavitev v Mojem profilu COBISS [ slika]. Več o prijavi v Moj profil COBISS je na voljo v poglavju Moja knjižnica.

Možnost Išči dalje

Ob prikazu osnovnih podatkov izbranega zapisa se na desni strani ponudi možnost Išči dalje, ki omogoča dostop do več podatkov, povezanih z iskanim virom [slika]:

Vrstica gumbov

V prikazu izbranega zapisa je nad podatki zapisa vrstica z gumbi za nadaljnje upravljanje z zapisi [slika].

Opis posameznih gumbov:

povezava video