Podatke o zgodovini izposoj za posamezno knjižnico je mogoče izvoziti v Microsoft Excel [slika], [slika].

V Mojem profilu COBISSS imamo možnost vpogleda v svoje aktivnosti v posamezni knjižnici. Servis Moje knjižnice poleg pregleda gradiva, medknjižnične izposoje, dolgov, omejitev, e-obveščanja in nastavitve gesla omogoča tudi vpogled v zgodovino izposoj [slika]. Seznam zgodovine izposoj lahko izvozimo v Excelovo preglednico.

Postopek:
V menijski vrstici v desnem delu zaslona kliknemo možnost Moj profil COBISS in v spustnem seznamu izberemo možnost Prijava [slika]. Izberemo eno izmed ponujenih možnosti prijave (npr. Moja knjižnica) [slika].

Po uspešni prijavi v Moj profil COBISS se prikažejo podatki Moje knjižnice [slika]. Po izboru ustreznega članstva se pokažejo podatki o izposojenem gradivu [slika]. S klikom na možnost Zgodovina izposoj se prikažejo podatki o izposojah gradiva v zadnjem letu [slika].

Pogledamo lahko zgodovino izposoj tudi za pretekla leta vse do leta 2008. To storimo z izbiro leta v spustnem seznamu Leto [slika]. Prikaže se seznam zgodovine izposoj za izbrano leto ali za celotno obdobje od leta 2008 naprej [slika]. S klikom na gumb Izvoz v Excelovo preglednico se podatki pripravijo za izvoz v datoteko. Prikaže se novo okno, kjer datoteko lahko odpremo ali shranimo na lokalni računalnik [slika].

Tako izvožene podatke lahko kasneje prosto urejamo v aplikaciji Microsoft Excel [slika].

povezava video

Opozorilo:
Za izvedbo storitve je potrebna prijava uporabnika. Več o prijavi v Moj profil COBISS je opisano v poglavju Uvod v prijavo.