Po uspešni prijavi v Moj profil COBISS s prijavnimi podatki Moje knjižnice se prikažejo podatki knjižnice v seznamu Moje knjižnice [slika].


Več o prijavi v Moj profil COBISS je opisano v poglavju Uvod v prijavo.