Po uspešni prijavi v Moj profil COBISS ostanemo prijavljeni mesec dni [slika].

Po preteku enega meseca neaktivnosti se izvede samodejna odjava uporabnika iz Mojega profila COBISS. Lahko pa se uporabnik odjavi sam, kadar koli to želi. To stori tako, da v spustnem meniju Mojega profila COBISS izbere možnost Odjava [ slika].

povezava video

Več o prijavi v Moj profil COBISS je opisano v poglavju Uvod v prijavo.

Opozorilo!
V primeru uporabe COBISS+ na javnih računalnikih (npr. v knjižnicah) je odjava uporabnika še posebej pomembna. S tem počistimo uporabljene storitve in ne dovolimo drugim uporabnikom, da bi brskali po naših preteklih iskanjih, izposojenem gradivu itd. S tem zaščitimo svojo identiteto.