V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je dodana možnost urejanja rezultatov iskanja [slika].

Funkcionalnost je že bila implementirana pri iskanju po knjižničnih katalogih, sedaj je dodana tudi v ostale baze in informacijske vire, ki so vključeni v COBISS+.

Primer:
V bazi podatkov SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper iščemo revije s področja ekonomije z letom publiciranja 2015 z najvišjim faktorjem vpliva.

Najprej izberemo želeno bazo podatkov. V menijski vrstici uporabimo možnost Iskanje ter v drugih informacijskih virih izberemo SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper [slika].

V ukazno vrstico v osnovnem iskanju vpišemo iskalno zahtevo economics 2015 [slika] in kliknemo gumb POIŠČI.

Prikažejo se rezultati iskalne poizvedbe [slika]. Če nas zanimajo revije z najvišjim faktorjem vpliva, uporabimo možnost urejanja zapisov, kjer izberemo Faktor vpliva [slika]. Rezultati iskanja se bodo razvrstili po faktorju vpliva tako, da bodo na začetku revije z najvišjim faktorjem [slika].

povezava video

Opomba:
V bazi SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper je možnost iskanja samo v angleškem jeziku, saj gre za tujo bazo podatkov.