Ob spremembi gesla za prijavo v Moj profil COBISS se zahteva vnos gesla z vsaj 8 znaki, med katerimi mora vsaj en znak predstavljati številko [slika].

Zaradi zagotavljanja večje varnosti sistema smo zaostrili politiko nastavljanja gesla za prijavo v Moj profil COBISS. Ta zdaj vključuje naslednja pravila: