Vaje vam omogočajo utrjevanje pridobljenega znanja in razvijanje osnovnih spretnosti za uporabo COBISS+.

Osnovni indeksi - iskalne predpone

Vaja 1: Nabor besed z iskalnim operatorjem AND

Z naborom besed poiščite zapis za roman avtorja Sijie Dai z naslov Balzac in kitajska šiviljica.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov ukaznega iskanja z zapisom za iskano knjigo.

povezava video

Vaja 2: Nabor besed z iskalnim operatorjem AND

Poiščite zapis za patent s podatki:
Jana Košak, Jasna Hrovatin, Mojca Perše
Naslov: Cevasti gradniki za oblikovanje sedežnih in ležalnih elementov
Številka patenta: 23865

Postopek

Če številke patenta ne poznamo, lahko izberemo podatke za iskanje iz imen avtorjev in naslova (vsebine) patenta. Zgolj številka patenta ni nujno zadosten podatek za iskanje.

povezava video

Vaja 3: Fraza z operatorjem bližine NEAR

Po knjigi avtorice Naomi Klein z naslov Doktrina šoka je bil posnet dokumentarni film. Poiščite zapis zanj.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov ukaznega iskanja z zapisom za dokumentarni film z naslovom The shock doctrine.

povezava video

Vaja 4: Fraza z operatorjem bližine NEAR

Poiščite zapise podatkov za članke o pustnem karnevalu v Cerknici.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov ukaznega iskanja z zapisi člankov o pustu v Cernikici.

povezava video

Osnovni indeksi - iskalne pripone

Vaja 5: Pripona /AU

Z uporabo pripone /AU poiščite zapis za roman avtorja Henry Jamesa in z naslovom Dedinja.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov ukaznega iskanja z zapisoma za iskano knjigo.

povezava video

Vaja 6: Pripona /TI

V Knjižnici Medvode poiščite delo z življenjepisom Alexandra Dumasa starejšega. Delo je prevedeno v slovenščino.

Postopek

Za iskanje lahko uporabimo tudi drugačne iskalne zahteve napr.:
dumas/TI AND življenjepis AND LA=slv ali
dumas/TI AND LC=A5 AND LA=slv.

To izhaja iz tega ker podatkov o naslovu nimamo predpostavljamo pa, da bo beseda dumas del naslova, zato uporabimo iskalno pripono. LC je predpona kode za literarno vrsto, A5 je koda za (avto)biografski roman, življenjepis sploh.

povezava video

Vaja 7: Pripona /AB

Poiščite članek, za katerega imate le prvi stavek povzetka:
Staranje dokumentov na papirju je odvisno od kakovosti surovin, ki sestavljajo papir in zapis, od tehnologije izdelave nosilca in zapisa, ter od načina uporabe in pogojev hranjenja.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov ukaznega iskanja z zapisom za iskan članek:
Avtorica: Marjeta Černič,
Naslov: Vpliv papirja in tehnike tiska na obstojnost dokumenta.

povezava video

Vaja 8: Pripona /SU

Poiščite zapise podatkov za turistične vodnike o Skandinaviji, ki so izšli pri založbi (tudi knjižna zbirka) Lonely planet.

Postopek

Opomba
V rezultatih iskanja so manjše razlike, če Lonely planet opredelimo kot zbirko ali kot založbo. Zato uporabimo za iskanje kar ključne besede in tako dobimo največ relevantnih zadetkov.

povezava video

Vaja 9: Pripona /PU

V bazi podatkov COBIB.SI poiščite zapise za serijske publikacije založbe MIT, Cambridge.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov ukaznega iskanja z zapisi o publikacijah.

povezava video

Dodatni indeksi - iskalne predpone

Vaja 10: Predpona AU

Poiščite video DVD-je, na katerih je kot avtor naveden (tudi) Johnny Cash. Pri oblikovanju iskalnega izraza upoštevajte, da so nekatere izdaje kombinacije CD-jev in DVD-jev.

Postopek

Opomba
Z omejitvijo iskanja na videoposnetke in filme bi izločili tudi relevantne zadetke (kombinacije CD in DVD). Zato omejimo iskanje na DVD-je v iskalnem izrazu, da ne izvzamemo kombinacij CD in DVD.

povezava video

Vaja 11: Predponi AU in TI

V bazi COBIB.SI poiščite zapise za knjigo avtorja Nejca Zaplotnika z naslov Pot.

Postopek

povezava video

Vaja 12: Predpona TO

Ugotovite, ali je knjiga Emotional freedom technique for dummies prevedena v slovenščino.

Postopek

Knjiga ima v slovenščini naslov Tehnika čustvene svobode - EFT za telebane.

povezava video

Vaja 13: Predponi TI in PU

Poiščite zapise za film Gandhi, ki so ga posneli pri Columbia Pictures.

Postopek

Iskalno zahtevo lahko oblikujemo tudi s pripono /PU: TI=gandhi AND columbia/PU*.

povezava video

Zahtevnejša iskanja

Vaja 14: Iskanje člankov

Poiščite prispevke, ki jih je Nada Lavrač objavila v publikaciji Informatica: an international journal of computing and informatics, ki izhaja v Sloveniji.
Namig: Iskanje vseh člankov enega avtorja po naslovu publikacije ni mogoče, zato poiščete številko ISSN publikacije in izvedete iskanje s predpono SN= in številko ISSN.

Postopek

V seznamu rezultatov poiščete revijo in v zapisu najdete podatek ISSN: 0350-5596.
Nato izvedete iskanje prispevkov avtorice Nade Lavrač v tej reviji.

Postopek

Seznam rezultatov ukaznega iskanja zajema vse članke avtorice Nade Lavrač objavljene v reviji Informatica: an international journal of computing and informatics.

povezava video

Vaja 15: Iskanje po vsebini

Na enem od televizijskih programov ste videli del dokumentarnega zapisa o prebegih v Zahodni Berlin v obdobju berlinskega zidu skozi predor, ki so ga zgradili nastopajoči v tem dokumentarnem zapisu. Zapis vas je pritegnil in vas zanima, ali obstaja tudi zapis o teh prebegih v knjižni obliki.

Postopek

Rezultat iskanja je knjiga avtorice Sesta Ellen z naslovom Predor v svobodo: resnična zgodba o prebegu pod berlinskim zidom v času železne zavese.

Opomba
Ker poizvedba temelji na predpostavki, je smiselno oblikovati iskalni izraz tako, da z njim opišete vsebino gradiva, ki ga iščete. Najbolj uporabni pojmi se zdijo prebeg, predor in Berlin. Podatke uporabimo v okrajšani obliki, npr. berlin* (berlinski).

povezava video

Vaja 16: Iskanje po vsebini in založniku

V medsebojnem komuniciranju smo nemalokrat precej površni. Zato ste v razgovoru dobili le naslednje podatke, uporabne za iskanje: knjiga ali priročnik o fotografiranju ptic, založnik National Geographic.

Postopek

Rezultat iskanja je knjiga avtorja Rulon E. Simmons z naslovom National Geographic photography field guide birds: secrets to making great pictures v angleškem jeziku.

Opomba
Kadar nismo povsem gotovi glede imena založnika je bolje uporabljati iskanje po osnovnem indeksu z iskalno pripono /PU. Pa tudi založniki ustanavljajo vedno nova podjetja, v katerih imenih je običajno tudi ime matične založbe (npr. National Geographic Slovenija).

povezava video