Seznam rezultatov iskanja je privzeto urejen po relevantnosti najdenega gradiva [slika].

Spreminjanje razvrstitve

Z izbiranjem v spustnem seznamu razvrstitev [slika] lahko seznam rezultatatov iskanja uredimo tudi po:

povezava video

Izbrani zapis

V seznamu rezultatov osnovnega iskanja (verne "okoli sveta") poiščimo zadetek o izdaji romana V osemdesetih dneh okoli sveta iz leta 2005 [slika] in odprimo izbrani zapis, ki vsebuje podrobnejše podatke o romanu [slika].

povezava video

Listanje izbranih zapisov

Vsak izbrani zapis ima zaporedno številko [slika]. Številka izbranega zapisa je enaka številki pripadajočega zadetka v seznamu zadetkov.
Prikaz naslednjega izbranega zapisa iz seznama zadetkov je mogoč z listanjem med zapisi, z gumboma levo in desno od številke zapisa na strani levo zgoraj. Listamo lahko le tako, da odpremo naslednji [slika] ali predhodni zapis [slika].

COBISS.SI-ID

Vsak zapis v bazi COBIB.SI ima svojo enolično identifikacijsko številko, ki se imenuje COBISS.SI-ID [slika]. Tudi to je iskalni podatek.

Seznam Zaloga v knjižnicah

Izbrani zapis je dopolnjen s seznamom Zaloga v knjižnicah [slika], kjer so navedene vse knjižnice z izbranim gradivom.

Seznam Zaloga v knjižnicah vsebuje naslednje podatke:

Podatke v seznamu lahko razvrščamo naraščajoče ali padajoče po posameznih stolpcih.

Vpogled v knjižnico

Izbira povezave z imenom knjižnice, npr. Knjižnica Domžale [slika] odpre zapis za izbrano knjižnico. Zapis je dopolnjen s seznamom Status v izposoji [slika], kjer je navedeno trenutno stanje gradiva (npr. prosto – na dom, čas izposoje: 14 dni) v izbrani knjižnici.

V seznamu Status v izposoji lahko v stolpcu Signatura – lokacija, inventarna št. ... izberemo knjižnico oz. oddekek, npr. Domžale [slika]. V polju Status izvoda je podana informacija o tem, ali je izbrano gradivo prosto, izposojeno ali v pripravi (npr: prosto – na dom, čas izposoje: 14 dni) [slika]. V stolpcu Rezervacija pa je prikazana možnost rezervacije tega gradiva [slika].

povezava video

Rezerviranje gradiva

Z aktiviranjem gumba rezerviraj v seznamu Status v izposoji lahko gradivo rezerviramo [slika]. Odpre se obrazec Prijava v profil Moj COBISS [slika] za prijavo v knjižnico, v kateri želimo rezervirati gradivo.

Več o rezervaciji gradiva in prijavi v profil Moj COBISS je na voljo v poglavju Moja knjižnica.

Iskanje po lokalni bazi knjižnice

Gradivo lahko iščemo tudi v lokalni bazi posamezne knjižnice, npr. Knjižnica Domžale, Oddelek: Domžale [slika]. V seznamu rezultatov osnovnega iskanja bodo le zadetki za gradivo v izbrani knjižnici. Z izbiro povezave v naslovu zapisa se odpre izbrani zapis s seznamom gradiva v izbrani knjižnici oz. oddelku [slika].

V COBISS+ lahko osnovno in izbirno iskanje izvedemo po več lokalnih bazah oz. oddelkih hkrati in v seznamu zadetkov bodo zadetki za gradivo iz izbranih knjižnic/oddelkov [slika].

povezava video