Ukazno iskanje je možno po vseh bazah podatkov v COBISS+. Če želite odpreti obrazec za ukazno iskanje, izberite možnost Ukazno iskanje desno zgoraj nad iskalnim obrazcem [slika].

Odpre se obrazec za Ukazno iskanje [slika]. Iskalno zahtevo vnesemo v polje Iskalna zahteva, izberemo oz. določimo možne omejitve in izvedemo iskanje s klikom na gumb Poišči. Iskalno zahtevo oblikujemo sami v pravilni iskalni sintaksi z uporabo iskalnih indeksov, pri tem pa moramo poznati strukturo bibliografskih zapisov in iskalne operatorje.

Podatki za iskanje

Podatki za iskanje v ukaznem iskanju so enaki kot v izbirnem iskanju. Za združevanje podatkov pa veljajo nekoliko drugačna pravila kot v izbirnem iskanju. Iskanje izvedemo z uporabo osnovnega indeksa = pripone ali dodatnega indeksa = predpone oz. kombinacijo obeh indeksov.

Iskalne predpone in pripone so pogojene z izbrano bazo podatkov.

Osnovni indeks

Osnovni indeks sestavljajo podatki iz večine polj in podpolj bibliografskega zapisa. Pri iskanju po osnovnem indeksu iščemo po ključnih besedah. Besedam lahko dodamo iskalno pripono in tako omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks.

Dodatni indeksi

Dodatne indekse sestavljajo pojmi iz tistih polj bibliografskega zapisa, ki nudijo dodatne informacije o gradivu. Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, s katerim želimo iskati.

Omejitve

Obrazec za ukazno iskanje omogoča nastavitev oz. izbiro nekaterih omejitev za iskanje. Iskanje gradiva lahko omejimo po vrsti gradiva [slika] in na vire le z e-dostopom [slika].

Z izbiro baze oz. kataloga knjižnice v oknu Knjižnica lahko omejimo iskanje na posamezno bazo podatkov, izbrane baze podatkov ali knjižnice. Privzeta nastavitev iskanja je po vseh knjižnicah [slika].

Primer iskanja

Z ukaznim iskanjem poiščimo zapis za novelo:
avtor: Ernest Hemingway,
naslov: Starec in morje.

Iskanje

Prikaže se seznam rezultatov ukaznega iskanja [slika].

V seznamu rezultatatov ukaznega iskanja sta tudi zadetka za roman Komu zvoni. Novela Starec in morje je tudi v teh knjigah. To lahko preverimo tako, da odpremo izbrani zapis s podrobnejšimi podatki. V polju Vsebina je navedeno, da vsebuje tudi novelo Starec in morje [slika].

povezava video

Opomba: V iskalni zahtevi se uporabi nadomestni znak za krajšanje *, ker so podatki za iskanje po dodatnih indeksih (iskanje z uporabo predpon) indeksirani frazno.