S prijavo v Moj profil COBISS si zagotovimo možnost uporabe naslednjih storitev:

V menijski vrstici v desnem delu zaslona kliknemo možnost Moj profil COBISS in v spustnem seznamu izberemo Prijava [slika]. Prikažejo se možnosti izbire prijave na osnovi prijavnih podatkov [slika]:

Po uspešni prijavi se v menijski vrstici izpiše namesto Moj profil COBISS ime iz profila prijavljenega uporabnika [slika].

Prijava v COBISS+ je zaščitena pred zlorabo osebnih podatkov (SSL – Secure Sockets Layer).

povezava video

Kateri način prijave naj uporabim?

Uporabimo tisti način prijave, ki nam najbolj ustreza. V COBISS+ obstajajo razlike glede funkcionalnosti, ki jih omogoča način prijave.

Funkcionalnosti Moja knjižnica (COBISS AAI) ArnesAAI Google Facebook e-naslov
Neposredna prijava v račun knjižnice, v katero smo včlanjeni, in samodejno dodajanje te knjižnice v seznam Moje knjižnice znotraj Mojega profila COBISS DA le študentje NE NE NE
Dostop do licenčnih baz podatkov (npr. dostop do baz podatkov JCR itd.) znotraj COBISS+ in do storitev na drugih platformah DA DA NE NE NE
Uporaba vseh storitev servisa Moje knjižnice (podaljšanje izposojenega gradiva, rezervacije itd.) DA za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice (za študente se izvede samodejno) za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna avtorizirana povezava do servisa Moje knjižnice
Uporaba vseh storitev Mojega profila COBISS (Moje knjižnice, Moja polica, Moja iskanja itd.) DA DA DA DA DA