Poleg baz knjižnic najdemo v COBISS+ tudi druge baze podatkov in informacijske vire, ki so namenjeni iskanju specifičnih podatkov (podatki o knjižnicah, avtorjih, faktor vpliva ipd.) [slika].

Druge baze podatkov

Povezave do drugih baz podatkov so dostopne v menijski vrstici, kjer izberemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu možnost v drugih bazah podatkov [slika]. Uporabnikom so na voljo naslednje baze podatkov:

Podrobnejše informacije o posamezni bazi podatkov so navedene v Pomoči. Več o tem je opisano v poglavju Pomoč/Informacije o bazah podatkov.

Drugi informacijski viri

Povezave do drugih informacijskih virov so dostopne v menijski vrstici, kjer izberemo možnost Iskanje ter nato v spustnem seznamu možnost v drugih informacijskih virih [slika].

Uporabnikom so na voljo naslednje baze informacijskih virov:

Podrobnejše informacije o posamezni bazi informacisjkih virov so navedene v Pomoči. Več o tem je opisano v poglavju Pomoč/Informacije o bazah podatkov.

Skupni dostop do vseh drugih baz podatkov in informacijskih virov

Skupni seznam drugih baz podatkov in drugih informacijskih virov, vključenih v sistem COBISS.SI, se prikaže s klikom na možnost Druge baze pod iskalnim obrazcem. [slika]
Dostop do informacij o posamezni bazi podatkov oz. informacijskem viru je možen s klikom na ikono i ob nazivu posamezne baze. [slika]

povezava video

Izbiranje in iskanje po drugih bazah podatkov in informacijskih virih

V vsaki izbrani drugi bazi podatkov oz. informacijskem viru lahko izbiramo med 3 načini iskanja:

Podrobnejši opis posameznega načina iskanja je podan v poglavjih tega tečaja Osnovno iskanje, Izbirno iskanje in Ukazno iskanje ter v Pomoči v poglavjih o osnovnem, izbirnem in ukaznem iskanju.

Po izbiri baze podatkov oz. informacijskega vira je privzeta nastavitev osnovno iskanje.

Primer 1: SGC - splošni geslovnik COBISS.SI

Odprimo obrazec za iskanje po bazi podatkov SGC - splošni geslovnik COBISS.SI.

Postopek

Odpre se obrazec za osnovno iskanje po bazi podatkov SGC - splošni geslovnik COBISS.SI.

povezava video

Primer 2: JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports

Odprimo obrazec za iskanje po bazi podatkov JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports.

Postopek

Odpre se obrazec za osnovno iskanje po bazi podatkov JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports.

povezava video