Izbira baze podatkov

Ko iščemo konkretno knjigo v eni od knjižnic, nas zanima, ali si jo lahko izposodimo. Ali pa ko iščemo gradivo z določenega področja, npr. ekonomije, nas zanima, v kateri najbližji knjižnici je dostopno. Zanima nas tudi, ali je urejen spletni dostop do celotnega besedila članka, elektronske knjige ipd.

Pri iskanju izberemo tisti nabor baz podatkov, ki glede na naše potrebe in želje omogoča najbolj relevantne rezultate.

Katere baze podatkov so nam na voljo?
V COBISS+ lahko iščemo v:

[slika]

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov

Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI je rezultat online vzajemne katalogizacije, v kateri sodeluje večina slovenskih knjižnic. Vsebuje bibliografske zapise o knjižnem (npr. monografske publikacije, serijske publikacije, članki) in neknjižnem gradivu (npr. CD-ji, DVD-ji, razglednice,…). Omogoča dostop do (dela) knjižničnega gradiva v elektronski obliki. Vsebuje tudi podatke o tem, v kateri knjižnici je posamezno gradivo, kar ji daje lastnost vzajemnega kataloga.

Za potrebe vodenja bibliografij slovenskih avtorjev vzajemna baza podatkov COBIB.SI vključuje tudi zapise o izvedenih delih.

Vzajemna baza podatkov COBIB.SI ima osrednjo funkcijo v procesu vzajemne katalogizacije, pri iskanju bibliografskih podatkov in podatkov o lokaciji ter dostopnosti publikacij.

Kdaj iščemo po vzajemni bazi podatkov COBIB.SI?

Po vzajemni bazi podatkov COBIB.SI iščemo predvsem takrat, ko nas zanima, v katerih knjižnicah je iskano gradivo. Nadaljujemo lahko z iskanjem v lokalni bazi podatkov izbrane knjižnice, kjer dobimo podatke o dostopnosti iskanega gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano).

Izbiranje vzajemne baze COBIB.SI
Iskanje po vzajmni bibliografsko-kataložni bazi podatkov je privzeti način iskanja v COBISS+. Če v iskalnem obrazcu v okencu za vnos knjižnice ni izbrane nobene knjižnice, iščemo po vzajemnem katalogu COBIB.SI.

Odpre se obrazec za osnovno iskanje po tej bazi podatkov [slika].

povezava video

Lokalne baze podatkov (katalogi) knjižnic

Lokalne baze podatkov vseh sodelujočih knjižnic v sistemu COBISS.SI vsebujejo bibliografske zapise s številnimi podatki, ki se nanašajo na posamezne izvode gradiva.

Kdaj iščemo po lokalni bazi podatkov svoje knjižnice?

Načeloma začnemo iskanje po lokalni bazi podatkov svoje knjižnice. Tako lahko dostopamo do podatkov o statusu gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano) in podatkov o lokaciji gradiva v knjižnici (kje je gradivo odloženo). Če gradiva v svoji knjižnici ne najdemo, izberemo drugo bazo podatkov (npr. COBIB.SI). Gradivo, ki ga v naši knjižnici nimajo, si lahko izposodimo z medknjižnično izposojo.

Iskanje po knjižničnih katalogih izberemo tako, da v menijski vrstici kliknemo možnost Iskanje in nato v spustnem seznamu izberemo možnost v knjižnicah [slika]. Iskanje po knjižnicah je privzeta nastavitev.

Izbira kataloga posamezne knjižnice v iskalnem obrazcu

Po katalogu posamezne knjižnice iščemo tako, da v okencu iskalnega obrazca Knjižnice iz spustnega seznama izberemo katalog želene knjižnice. Če ima knjižnica oddelke, lahko izberemo iskanje po posameznem oddelku. Knjižnico oz. oddelek lahko določimo tudi z vpisom njenega akronima, imena, oddelka ali kraja [slika]. Izberemo lahko več knjižnic ali oddelkov in tako nastavimo možnost iskanja po več katalogih hkrati [slika].

povezava video

Knjižnico ali oddelek lahko odstranimo iz nabora katalogov, po katerih želimo iskati, tako da kliknemo križec desno od te naziva knjižnice ali oddelka [slika].

povezava video

V profilu Moj COBISS lahko kot privzeto vrednost nastavimo iskanje po določenih katalogih knjižnic [slika]. Za uporabo profila Moj COBISS je potrebna prijava.

Izbira kataloga posamezne knjižnice v seznamu vseh knjižnic
Knjižnico lahko izberemo tudi s klikom na možnost Seznam vseh knjižnic pod iskalnim obrazcem [slika]. Odpre se nova stran s seznamom lokalnih baz (katalogov) knjižnic [slika].

Lokalne baze knjižnic so razvrščene v več skupin, kar poenostavi iskanje lokalne baze izbrane knjižnice.

Seznami lokalnih baz podatkov so urejeni po vrstah knjižnic:

Privzeta vrednost v prikazanem seznamu je 25 knjižnic na posamezno stran in jo lahko prilagodimo glede na obseg seznama, na 50 ali 100 knjižnic na stran [slika]. Po straneh seznama listamo z uporabo smernih gumbov (naprej, nazaj) ali s klikom na številko strani pod seznamom [slika].
Seznam knjižnic je privzeto urejen abecedno naraščajoče po nazivih knjižnic. Knjižnice lahko v seznamu s klikom na puščice ob nazivih stolpcev preuredimo - razvrstimo naraščajoče ali padajoče po abecednem vrstnem redu po nazivu, kraju, akronimu oz. številčno po sigli. [slika]

povezava video

Število knjižnic se z vključevanjem novih knjižnic v sistem COBISS.SI povečuje.

Izbiranje
Lokalno bazo knjižnice lahko izberemo neposredno iz seznama Vse knjižnice, ker pa je v sistem COBISS.SI vključena že večina slovenskih knjižnic, je seznam zelo obsežen. Zato je bolje, da najprej izberemo vrsto knjižnice (npr: Specialne) ter znotraj tega še (pod)vrsto (npr: Kultura) [ slika]. Iskanje nadaljujemo po korakih:

Način iskanja (osnovno iskanje) se ohrani, dokler ne izberemo drugega načina iskanja.

povezava video

Primera izbiranja v seznamih

Primer 1: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Odprimo obrazec za iskanje po lokalni bazi podatkov Nacionalne knjižnice.

Postopek:

Odpre se obrazec za osnovno iskanje po lokalni bazi Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana.

povezava video

Primer 2: Šolska knjižnica - Knjižnica Gimnazije Novo mesto

Odprimo obrazec za iskanje po lokalni bazi podatkov knjižnice Gimnazija Novo mesto.

Postopek:

Odpre se obrazec za osnovno iskanje po lokalni bazi podatkov knjižnice Gimnazija Novo mesto.

povezava video

Iskanje

Lokalno bazo knjižnice lahko poiščemo tudi z iskalnikom Poišči v seznamu [slika]. V iskalno okence Poišči v seznamu vnesemo kraj ali ime knjižnice ali akronim. Iskalnik išče po izbrani skupini knjižnic (npr. Splošne knjižnice). Če nismo izbrali nobene skupine knjižnic, je privzeta nastavitev vse knjižnice in iskalnik bo iskal po seznamu vseh knjižnic v sistemu COBISS.SI.

Iskanje v izbranem seznamu knjižnic se izvaja po vseh podatkih v seznamu. Tako lahko knjižnico poiščemo po:

povezava video

V iskalno okence z oznako Poišči v seznamu vnesemo podatke o knjižnici (npr. Dravograd) [slika].
Pri iskanju knjižnice ni treba vnesti celotnega imena knjižnice. Dovolj je, če vnesemo toliko znakov, da lahko v seznamu knjižnic izberemo želeno knjižnico, saj se seznam sproti krči.

Primer 3: Iskanje knjižnice - Knjižnica Dravograd

Z iskalnikom poiščimo lokalno bazo podatkov Knjižnice Dravograd.

Postopek:

povezava video

Bibliografski zapisi

Vzajemna baza podatkov COBIB.SI in lokalne baze podatkov vseh sodelujočih knjižnic imajo enako zgradbo bibliografskih zapisov. Zato je tudi zgradba iskalnih obrazcev enaka. Lokalne baze podatkov vsebujejo tudi podrobne podatke o zalogi in podatke o dostopnosti gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano) za vsak posamezni izvod gradiva.

Pogoji uporabe

Na spletni strani Pogoji uporabe so navedeni pogoji uporabe zapisov iz baz podatkov v sistemu COBISS.SI. Povezava do Pogojev uporabe je dostopna na dnu vsake spletne strani v COBISS+ [slika].

povezava video