V nadaljevanju so zbrane dopolnitve, s katerimi smo dopolnili funkcionalnost prikaza izbranega zapisa.

Izvoz zapisov v RIS formatu

Dodana je možnost izvoza zapisov v datoteko v formatu RIS, kar omogoča izvoz zapisa iz COBISS+ v orodja za urejanje referenc [slika], [slika].

Ta funkcionalnost je dobrodošla predvsem za raziskovalce, ki uporabljajo orodja za urejanje referenc in citiranje, kot so EndNote (http://endnote.com), Refworks (https://refworks.proquest.com) ali Mendeley (https://www.mendeley.com). Več o formatu RIS si lahko preberete na povezavi https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format).

Pomembno
Za uporabo te funkcionalnosti moramo biti prijavljeni v profil Moj COBISS in v nastavitvah omogočiti možnost izvoz bibliografskih gradiv v formatu RIS [slika].

Možen je izvoz posameznega zapisa ali več zapisov hkrati. Naslednja primera ponazarjata postopek izvoza zapisov.

Primer:
Iščemo članke o tehnologiji Crispr, ki se uporablja na področju genske modifikacije.

V osnovnem iskanju v ukazno vrstico vpišemo iskalno zahtevo Crispr, izberemo omejitev članki … in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. S klikom na naslov zapisa izberemo prvi zadetek [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Nad temi podatki je v akcijski vrstici gumb za izvoz v formatu RIS [slika]. S klikom na ta gumb se pripravi datoteka z zapisom v formatu RIS, ki je pripravljena za izvoz v orodje za urejanje referenc ali shranjevanje na lokalni računalnik [slika].

Primer:
Uporabimo zgornji primer, le da tokrat v datoteko v formatu RIS izvozimo vse najdene zapise.

V osnovnem iskanju v ukazno vrstico vpišemo iskalno zahtevo Crispr, izberemo omejitev članki … in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. S klikom na možnost Označi/odznači vse označimo vse najdene zapise [slika], ki jih s klikom na gumb Na polico [slika] prenesemo na polico svojega profila [slika], [ slika].

Na Moji polici označimo vse zapise, ki jih želimo prenesti v datoteko v formatu RIS [slika]. Nad seznamom zapisov je gumb RIS [slika]. S klikom na ta gumb se pripravi datoteka z zapisom v formatu RIS, ki je pripravljena za izvoz v orodje za urejanje referenc ali shranjevanje na lokalni računalnik [slika].

Leto izzida za članke

V izpis osnovnih in dodatnih podatkov o gradivu je dodano leto izida članka (sestavni deli, prispevki na konferenci itd.) [slika], [slika].

Primer:
Iščemo članke, ki govorijo o zasebnosti na Facebooku.

V osnovnem iskanju v ukazno vrstico vpišemo iskalno zahtevo facebook zasebnost, izberemo omejitev članki … in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. S klikom na naslov zapisa izberemo prvi zadetek [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Med drugim se izpiše tudi podatek o letu izida [slika].

S klikom na zavihek Podrobni podatki [slika] se prikažejo podrobnejši podatki o gradivu, med njimi tudi podatek o letu izida članka [slika].

Tiskanje, ki ga omogoča spletni brskalnik

Možnost tiskanja podatkov o zapisu na ravni posameznega zapisa je ukinjena. Podatki se lahko izpišejo s pomočjo možnosti tiskanja, ki jo omogoča spletni brskalnik [slika], [ slika].

Primer:
V Mestni knjižnici Kranj iščemo knjige, ki v naslovu vsebujejo besedo virus.

V osnovnem iskanju v ukazno vrstico vpišemo iskalno zahtevo virus, izberemo omejitev knjige, v okencu Knjižnice izberemo SIKKR - MKK - Mestna knjižnica Kranj - vsi oddelki in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva, ki ga lahko po želji natisnemo. To naredimo tako, da hkrati pritisnemo tipki Ctrl in P. Prikaže se okno z nastavitvami za tiskanje [slika], ki se lahko razlikuje glede na spletni brskalnik, s katerim iščemo po COBISS+.

Najdeno gradivo lahko tudi prenesemo na Mojo polico (potrebna je prijava v Moj COBISS). To storimo tako, da gradivo označimo [slika] in kliknemo gumb Na polico [slika], ki je nad seznamom najdenega gradiva. Izpiše se sporočilo o dodanem gradivu na polico in naslovi uspešno prenesenih zapisov [ slika]. S klikom na povezavo polico [slika] se prestavimo na Mojo polico profila Moj COBISS. Če želimo natisniti ta seznam gradiva s podrobnejšimi podatki, zapise označimo [slika] in kliknemo gumb za tiskanje, ki je nad seznamom gradiva v Moji polici [slika]. Prikažejo se izbrani zapisi. Zapise natisnemo s klikom na ikono za tiskanje, ki je v desnem zgornjem delu okna [slika].

Natisnemo lahko tudi podatke posameznega zapisa, vključno z zalogo. To storimo tako, da izberemo posamezni zapis in hkrati pritisnemo tipki Ctrl in P. Prikaže se okno z nastavitvami za tiskanje [slika], ki se lahko razlikuje glede na spletni brskalnik, s katerim iščemo po COBISS+.

Kreiranje neposrednih povezav

V COBISS+ si lahko pripravimo neposredne povezave - primeri.

Prenovljeni izpisi serijskih publikacij

Izpisi serijskih publikacij so prenovljeni [slika].

Primer:
V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (NUK) želimo prelistati časopis Delo.

Uporabimo obrazec izbirnega iskanja in v okence Naslov vpišemo iskalni niz “Delo” (iskalni niz postavimo med narekovaje in s tem nastavimo iskanje natančne fraze). V okencu Knjižnice izberemo NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Za omejitev iskanja izberemo možnost časopisi, revije ipd. in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. S klikom na naslov zapisa izberemo tretji zadetek [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu [slika]. Pod zapisom se izpiše pregled letnikov s podatki o signaturi in zalogi letnikov ter opombami [slika]. Na dnu se prikažejo podrobnejši podatki o oddelku, oznaki, letniku, letu in številki zvezka [slika].

S klikom na posamezni letnik izbranega oddelka knjižnice [slika] se prikaže pregled izbranega letnika, vključno s statusi v izposoji [slika]. Če knjižnica to možnost dopušča, je možna tudi spletna rezervacija gradiva.

Primer:
V Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) ali Mariborski knjižnici (SIKMB) želimo prelistati časopis Delo. Primer je podoben prejšnjemu, le da tokrat hkrati iščemo po katalogih dveh knjižnic.

Uporabimo obrazec izbirnega iskanja in v okence Naslov vpišemo iskalni niz “Delo” (iskalni niz postavimo med narekovaje in s tem nastavimo iskanje natančne fraze). V okencu Knjižnice izberemo UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor in SIKMB - Mariborska knjižnica - vsi oddelki. Za omejitev iskanja izberemo možnost časopisi, revije ipd. in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Pri prvem zadetku se v stolpcu Za izposojo za obe knjižnici prikaže povezava glej letnike [slika]. S klikom na povezavo SIKMB: glej letnike [slika] se prikaže zapis z osnovnimi podatki o gradivu, vključno s podatki o zalogi v vseh oddelkih Mariborske knjižnice [slika].

Primer:
V Mestni knjižnici Kranj (SIKKR) si želimo izposoditi družinsko revijo Zarja.

Uporabimo obrazec osnovnega iskanja in v okence Iskalni niz vpišemo “zarja” (iskalni niz postavimo med narekovaje in s tem nastavimo iskanje natančne fraze). V okencu Knjižnice izberemo SIKKR - Mestna knjižnica Kranj - vsi oddelki. Za omejitev iskanja izberemo možnost časopisi, revije ipd. in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. S klikom na naslov zapisa [slika] ali povezavo glej letnike v stolpcu Za izposojo [slika] izberemo drugi zadetek. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu, vključno s podatki o zalogi v vseh oddelkih Mestne knjižnice Kranj [slika].

V oddelku Šenčur je mogoča tudi izposoja in spletna rezervacija gradiva. To lahko izvedemo tako, da kliknemo številko letnika v oddelku Šenčur [slika]. Prikaže se pregled izbranega letnika v tem oddelku [slika].

Primer:
V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (NUK) želimo prelistati družinsko revijo Zarja s prilogo Z naravo je vse bolj zdravo.

Uporabimo obrazec izbirnega iskanja in v okence Naslov vpišemo iskalni niz “zarja” (iskalni niz postavimo med narekovaje in s tem nastavimo iskanje natančne fraze). V okencu Knjižnice izberemo NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Za omejitev iskanja izberemo možnost časopisi, revije ipd. in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. S klikom na naslov zapisa [slika] ali povezavo glej letnike v stolpcu Za izposojo [slika] izberemo tretji zadetek. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu, vključno s podatki o zalogi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani [slika]. V stolpcu Št. zvezka so vidne priloge Z naravo je vse bolj zdravo [slika].

Povezave v signaturi za naročanje v skladišče

COBISS+ omogoča naročanje gradiva v skladišče neposredno iz zapisa prek povezave v signaturi [slika].

Ta funkcionalnost je trenutno na voljo za Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM) in Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani (NUK).

Primer:
V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (NUK) si želimo izposoditi roman z naslovom Hiša Marije pomočnice avtorja Ivana Cankarja.

Uporabimo obrazec osnovnega iskanja in v okence Iskalni niz vpišemo roman Hiša Marije pomočnice. V okencu Knjižnice izberemo NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana ter kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Že prvi zadetek je prost za izposojo na dom, zato kliknemo na naslov gradiva [slika].

Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Pod zapisom se izpiše podatek o statusu v izposoji. Vidimo, da sta na voljo dva izvoda, pri čemer je prvi namenjen izposoji na dom, drugi pa izposoji v čitalnico [slika]. Ker si želimo gradivo izposoditi na dom, kliknemo na povezavo v signaturi [slika]. Za izvedbo naročila v skladišče se moramo prijaviti s svojimi prijavnimi podatki (številka izkaznice in geslo za COBISS) [slika].

Izpis znakov v skladu s pravili LaTex

COBISS+ podpira izpis matematičnih in drugih posebnih znakov, ki so v zapise vneseni v skladu s pravili LaTeX [slika].

Več o sistemu LaTeX si lahko preberete na povezavi https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX.

Primer:
Iščemo doktorsko disertacijo z naslovom Posplošena odvajanja na kolobarjih avtorja Bojana Hvale.

Uporabimo obrazec osnovnega iskanja in v okence Iskalni niz vpišemo Posplošena odvajanja na kolobarjih hvala bojan. Ob vpisovanju iskalne zahteve nam pomaga funkcija samodokončanja, ki nam priporoča dokončanje iskalnega niza [ slika]. Iskanje izvedemo s klikom na gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Po kliku na naslov iskanega gradiva [slika] se prikaže zapis z osnovnimi podatki o disertaciji. S klikom na možnost Podrobni podatki [slika] se prikaže več podatkov o gradivu, med njimi tudi povzetek. V povzetku se izpiše vsebina, ki vsebuje matematične znake, izpisane v skladu s pravili LaTeX [slika].

Povezave do vzporednih zapisov z dodatno zalogo

V izpis zaloge so dodane povezave do vzporednih zapisov z dodatno zalogo. [slika].

Primer:
V Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti (SIKMS) želimo pregledati starejše številke časopisa Delo.

Uporabimo obrazec izbirnega iskanja in v okence Naslov vpišemo iskalni niz “Delo” (iskalni niz postavimo med narekovaje in s tem nastavimo iskanje natančne fraze). V okencu Knjižnice izberemo SIKMS - Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota - vsi oddelki. Za omejitev iskanja izberemo možnost časopisi, revije ipd. in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Prvi trije zadetki so zapisi za stare številke časopisa Delo [slika] in so vzporedni zapisi originalnega zapisa [slika].

S klikom na naslov gradiva originalnega zapisa (četrti zadetek) [slika] se prikaže zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Pod zapisom se izpišejo pregled letnikov in na dnu tudi povezave do vzporednih zapisov starejših številk časopisa Delo [slika]. S klikom na povezavo [slika] se prikaže vzporedni zapis z osnovnimi podatki. Na dnu pregleda letnikov je povezava do originalnega zapisa časopisa Delo [slika]. S klikom na to povezavo se ponovno prikaže originalni zapis.

Izpis zaloge za tematske številke

Izpis zaloge za tematske številke vključuje signaturo ciljne publikacije in povezavo do nje (prek inventarne številke v polju 992y) [slika].

Primer:
V Narodni in študijski knjižnici v Trstu iščemo besedilo drame z naslovom Samba lantana avtorja Andrewa Bovella, ki je bilo v sezoni 2013/2014 objavljeno v Gledališkem listu Mestnega gledališča ljubljanskega.

Uporabimo obrazec osnovnega iskanja in v okence Iskalni niz vpišemo samba lantana. V okencu Knjižnice izberemo NSKTRS - Narodna in študijska knjižnica, Trst - vsi oddelki in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Po kliku na naslov iskanega gradiva [slika] se prikaže zapis z osnovnimi podatki o drami. Pod podatki o gradivu se izpišejo podatki o zalogi. Signatura [slika] je ista kot v zapisu ciljne publikacije, do katere lahko pridemo prek povezave gl. publikacijo [slika]. S klikom na to povezavo se prikaže ciljni zapis z naslovom Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, vključno s podatki o zalogi letnikov [slika].

Opomba:
Tematska številka je s ciljnim zapisom publikacije povezana prek polja 992y, v katerem je zapisana inventarna številka ciljnega zapisa [slika].

Izpis zaloge integrirnih virov

Dodana je podpora pri izpisu zaloge integrirnih virov [slika].

Primer:

V Mestni knjižnici Kranj iščemo delo z naslovom Vzorci aktualnih pogodb avtorja Aleša Ferčiča [et al.], ki se najmanj štirikrat na leto spreminja in dopolnjuje.

Uporabimo obrazec osnovnega iskanja in v okence Iskalni niz vpišemo Vzorci aktualnih pogodb. V okencu Knjižnice izberemo SIKKR - Mestna knjižnica Kranj - vsi oddelki in kliknemo gumb Poišči [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Po kliku na naslov iskanega gradiva [slika] se prikaže zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Pod podatki o gradivu se izpišejo podatki o zalogi. Če je gradivo prosto, je mogoča tudi spletna rezervacija [slika].

Opomba:

Več o integrirnih virih si lahko preberete v Bibliotekarskem terminološkem slovarju na naslovu http://www.termania.net/slovarji/bibliotekarski-terminoloski-slovar/4177013/integrirni-vir.

Izpis zaloge integrirnih virov

Na nivoju izbranega bibliografskega zapisa lahko v razdelku Išči dalje uporabimo povezavo za iskanje člankov izbrane revije [slika] oz. sestavnih delov knjige [slika].

Članki izbranega časopisa, revije …

V COBISS+ poiščemo revijo, npr. Naše gospodarstvo. Do zadetka bomo prišli najhitreje, če v osnovnem iskanju vnesemo iskalni izraz “naše gospodarstvo” (iskalni niz postavimo med narekovaje in s tem nastavimo iskanje natančne fraze) ter izberemo omejitev na časopisi, revije ipd. Iskalno okence Knjižnice pustimo prazno in na ta način iščemo po vzajemni bazi podatkov COBIB.SI, saj je najprimernejša za iskanje člankov [slika].

Po kliku na gumb Poišči izvedemo iskanje, ki nam ponudi dva zadetka. Izberemo prvi zadetek, pri katerem gre za bibliografski zapis tiskane izdaje publikacije [slika].

Na nivoju izbranega zapisa z osnovnimi podatki se v razdelku Išči dalje prikaže povezava Članki izbrane revije [slika]. S klikom na to povezavo se izvede iskalna zahteva SN=0547-3101, ki kot rezultat ponudi članke v reviji Naše gospodarstvo, urejene padajoče po letu izida (od najnovejšega do najstarejšega članka) [slika].

Sestavni deli izbrane publikacije

V COBISS+ poiščemo publikacijo, npr. Vloga regij v razvoju slovenske družbe. Uporabimo osnovno iskanje tako, da v okence Iskalni niz vpišemo naslov dela. Ob vpisovanju iskalne zahteva nam pomaga funkcija samodokončanja, ki nam priporoča dokončanje iskalnega niza [slika]. Iskalno okence Knjižnice pustimo prazno in na ta način iščemo po vzajemni bazi podatkov COBIB.SI [slika].

Po kliku na gumb Poišči izvedemo iskanje, ki nam ponudi več zadetkov. Algoritem relevantnosti nam na prvo mesto postavi prav iskano delo. Izberemo prvi zadetek [slika].

Na nivoju izbranega zapisa z osnovnimi podatki se v razdelku Išči dalje prikaže povezava Sestavni deli izbrane publikacije [slika]. S klikom na to povezavo se izvede iskalna zahteva HI=16131933 (številka 16131933 je ID bibliografskega zapisa), ki kot rezultat ponudi sestavne dele izbrane publikacije Vloga regij v razvoju slovenske družbe [slika].

Osebne bibliografije

COBISS+ ponuja povezave do osebnih bibliografij avtorjev gradiv, obdelanih v sistemu COBISS.SI.

Funkcionalnost je vključena na nivo prikaza bibliografskega zapisa. V orodni vrstici nad prikazanim zapisom se pojavi gumb Osebn. bibl. [slika].

Primer:
Iščemo članek avtorja Alberta Einsteina z naslovom Moj pogled na svet. V osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo albert einstein moj pogled na svet [slika] in kliknemo gumb POIŠČI. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov želenega članka [slika] prikažemo podatke o zapisu v enem izmed ponujenih izpisnih formatov (Osnovni podatki, Podrobni podatki, ISBD, COMARC) [slika].

Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri se prikaže tudi gumb Osebn. bibl. [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam avtorjev izbranega dela [ slika]. S klikom na posameznega avtorja [slika] se samodejno izvede priprava osebne bibliografije avtorja na osnovi zapisov, indeksiranih v sistemu COBISS.SI [slika].

Opomba:
Če zapis ne vsebuje avtorja, se gumb Osebn. bibl. ne prikaže.

Izpisni format ISBD

Bibliografske zapise si lahko v COBISS+ ogledujemo z različnimi izpisnimi formati. Privzeta nastavitev je prikaz Osnovnih podatkov. Če nam ta format izpisa ne ponuja dovolj potrebnih informacij, lahko izberemo format s Podrobnimi podatki ali zapis COMARC. Z novo verzijo COBISS+ se omenjenim trem izpisnim formatom pridružuje še format ISBD [ slika]. Prikaz zapisa v formatu ISBD izvedemo s klikom na zavihek ISBD, ki je nad bibliografskim zapisom [slika].

Z novo verzijo COBISS+ je omogočeno tudi pošiljanje podatkov o gradivu po e-pošti v formatu ISBD [slika].

Primer:

Iščemo raziskovalno poročilo z naslovom Fizikalna kemija raztopin in tekočin. V osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo “fizikalna kemija raztopin in tekočin” [ slika] in kliknemo gumb POIŠČI. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov želene naloge [ slika] prikažemo osnovne podatke o zapisu [slika].

Pomembno:

Če želimo prikaz zapisa v ISBD izpisnem formatu, si moramo v Mojem profilu COBISS omogočiti prikaz tega formata [ slika].

Altmetrika

V zapisih, za katere obstajajo altmetrični podatki, je integrirana rešitev ponudnika Altmetric [slika].

Altmetrika upošteva vpliv oz. odmevnost raziskovalnega dela na spletu in omogoča avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov. Zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd.

Primer:
Iščemo članke revije Nature (ISSN št. je 0028-0836). Uporabimo izbirno iskanje in izberemo iskalni indeks ISSN pri članku [slika]. Vnesemo iskalno zahtevo 0028-0836 [slika] in kliknemo gumb POIŠČI. Izpišejo se rezultati iskanja, članki revije Nature [slika].

S klikom na naslov želenega članka [slika] se prikažejo osnovni podatki o zapisu. Če zapis vsebuje tudi altmetrične podatke, se v orodni vrstici izpiše ikona Am score s številom omembnosti [slika].

Če se z miško pomaknemo na omenjeni gumb, se prikaže več podatkov o odmevnosti dela [slika]. S klikom na gumb Am score se v novem zavihku spletnega brskalnika prikaže stran ponudnika Altmetric s podrobnejšimi altmetričnimi informacijami [slika].

Povezave do podatkov o raziskovalcu v sistemu SICRIS

Pri avtorjih del, ki imajo šifro raziskovalca, so vzpostavljene povezave do podrobnejših podatkov o raziskovalcu in njegovem delu v sistemu SICRIS [slika], [ slika].

Funkcionalnost je vključena znotraj okna s povezavami do osebnih bibliografij v stolpcu Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS.

Opomba:
Šifro raziskovalca praviloma dodeli Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) raziskovalcu, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco ARRS. Več o pridobitvi šifre raziskovalca je na voljo na povezavi http://home.izum.si/COBISS/bib/FAQ_SI.html.

Primer:
Iščemo gradivo, ki govori o biofotonih.

Pri osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo biofotoni in kliknemo gumb POIŠČI [slika]. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov najdenega članka [slika] se prikažejo podatki o zapisu v enem izmed ponujenih izpisnih formatov (Osnovni podatki, Podrobni podatki, ISBD, COMARC).

Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri je prikazan tudi gumb Osebn. bibl. [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam avtorjev izbranega dela s pripadajočimi šiframi raziskovalcev. V stolpcu Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS lahko s klikom na posamezno šifro raziskovalca [slika] preidemo na prikaz podrobnejših podatkov o raziskovalcu in njegovem raziskovalnem delu [slika].

Naročanje e-knjig EOD

V COBISS+ je podprta možnost naročanja e-knjig EOD, ki jo uporablja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Ljubljana [slika].

EOD je storitev, s katero si lahko naročimo digitalizirane kopije knjig, ki so bile natisnjene v obdobju med letoma 1500 in 1900 in jih hranijo evropske knjižnice. Več o storitvi EOD je na voljo na povezavi https://books2ebooks.eu/sl.

Primer:
V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), Ljubljana, iščemo latinsko knjigo, za katero vemo, da vsebuje v naslovu besedi Tres tragoediae.

V osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo tres tragoediae, izberemo NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana in kliknemu gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Najdeni zadetek izberemo tako, da kliknemo na naslov zapisa [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Nad temi podatki je v akcijski vrstici gumb eod [slika]. S klikom na ta gumb se v novem oknu spletnega brskalnika prikažejo možnosti naročanja knjige [slika].

Povezava »Vse izdaje in prevodi«

Nekoliko je spremenjena funkcionalnost Vse izdaje in prevodi. Namesto zavihka je prikazana kot povezava do iskanja v poglavju Išči dalje [slika].

Povezava Vse izdaje in prevodi omogoča iskanje različnih izdaj in prevodov najdenega zapisa o gradivu. Več o tej funkcionalnosti je na voljo v Pomoči, v poglavju Izbrani bibliografski zapis.

Primer:
Iščemo knjigo avtorja Cankarja Ivana z naslovom Hlapci, ki je bila izdana v letu 2001.

Pri osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo cankar ivan “hlapci” 2001 in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Prvi zadetek izberemo tako, da kliknemo na naslov zapisa [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. V poglavju Išči dalje se v spodnjem delu izpiše povezava Vse izdaje in prevodi [slika]. S klikom na to povezavo se izvede iskanje gradiva [slika].

Dopolnjen RIS format s podatki o viru

V RIS-format je pri sestavnih delih (člankih) dodan podatek o viru [slika], [slika].

Več o izvozu podatkov o zapisu v RIS-formatu je na voljo v Spletnem učenju.

Primer:
Iščemo članke o planetarnem sistemu TRAPPIST.

Pri osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo trappist, izberemo omejitev članki … in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Najdeni članek izberemo tako, da kliknemo na naslov zapisa [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. Nad temi podatki je v akcijski vrstici gumb za izvoz v RIS-formatu [slika]. S klikom na ta gumb se pripravi datoteka z zapisom v RIS-formatu, ki je pripravljena za izvoz v orodje za urejanje referenc ali shranjevanje na lokalni računalnik. Če uporabljamo program Mendeley, lahko RIS-datoteko shranimo tako, da izberemo možnost MendeleyDesktop [slika]. Zapis se bo shranil in odprl s programom Mendeley. V zapisu je tudi podatek o viru članka [slika].

Dodan faktor vpliva SNIP za posamezno revijo

Na nivoju posameznega zapisa revije so k podatkom o faktorju vpliva JCR dodani tudi podatki o faktorju vpliva SNIP [slika], [slika].

Journal Citation Reports (JCR) in Source Normalized Impact per Paper (SNIP) sta pomembna vira za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več tisoč svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Več o faktorju vpliva opisuje Wikipedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor).

Primer:
Iščemo revijo z naslovom Phonetica.

Pri osnovnem iskanju vpišemo v ukazno vrstico iskalno zahtevo phonetica in izberemo omejitev časopisi, revije ipd. ter kliknemo gumb POIŠČI [slika]. Izpišejo se rezultati iskanja in s klikom na naslov prvega zadetka [slika] se prikažejo osnovni podatki o zapisu [slika].

Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri je tudi gumb Faktor vpliva [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam podatkov o izbrani reviji (leto, faktorji vpliva, izdaje in razvrstitev v bazah JCR in SNIP) [slika].

Opomba:
Iskanje podatkov o faktorjih vpliva JCR in SNIP je mogoče tudi v bazah podatkov JCR in SNIP v COBISS+. Več o iskanju v bazah podatkov JCR in SNIP je opisano v Pomoči COBISS+ ( JCR, SNIP).

Prikaz faktorjev vpliva JCR in SNIP tudi za druge izdaje revij na drugih medijih

Podatek o faktorju vpliva se prikaže tudi na izdajah revij na drugih medijih [slika], [slika].

V COBISS+ lahko najdemo primere revij, ki se izdajajo na različnih medijih, npr. tiskana in elektronska izdaja revije. Zapis izdaje ima svojo ISSN številko. S povezavo ISSN številk omogočimo prikaz podatkov o faktorju vpliva za obe izdaji revije.

Primer:
Iščemo revijo z naslovom Ultrasonics, katere tiskana revija ima številko ISSN 0041-624X.

Uporabimo izbirno iskanje in izberemo iskalni indeks ISSN [ slika]. Vnesemo ISSN številko 0041-624X in kliknemo gumb POIŠČI [slika]. Izpišejo se rezultati iskanja in sicer dva zadetka. Prvi je zapis revije v tiskani izdaji [slika] in drugi zapis revije v elektronski izdaji [ slika].

S klikom na naslov enega ali drugega zadetka se prikažejo osnovni podatki o zapisu. Nad zapisom je orodna vrstica, v kateri je prikazan tudi gumb Faktor vpliva [ slika], [slika]. S klikom na ta gumb se odpre seznam podatkov z letom, faktorjih vpliva, izdaji in razvrstitvi JCR in SNIP izbrane revije [ slika].

Opombi:
Journal Citation Reports (JCR) in Source Normalized Impact per Paper (SNIP) sta pomembna vira za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več tisoč svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Več o faktorju vpliva opisuje Wikipedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor).

Iskanje podatkov o faktorjih vpliva JCR in SNIP je mogoče tudi v bazah podatkov JCR in SNIP v COBISS+. Več o iskanju v bazah podatkov JCR in SNIP je opisano v Pomoči COBISS+ (JCR, SNIP).

Izvoz podatkov o faktorjih vpliva SNIP v Excel

Podatke o faktorju vpliva SNIP je mogoče izvoziti v Microsoft Excel [slika], [slika].

V COBISS+ je možno iskanje po bazi podatkov SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Seznam rezultatov iskanja v omenjeni bazi lahko izvozimo v Excelovo preglednico.

Primer:
Podatke o faktorju vpliva SNIP s področja geologije v letu 2015 želimo prenesti v Excelovo preglednico.

Najprej izberemo želeno bazo podatkov. V menijski vrstici uporabimo možnost Iskanje, nato pa v drugih informacijskih virih izberemo SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper [slika]. Uporabimo Izbirno iskanje [slika].

Izberemo iskalna indeksa Leto in Kategorija. Za leto vpišemo 2015, za kategorijo pa geology. S klikom na gumb POIŠČI sprožimo iskalno zahtevo [slika].

Izpišejo se rezultati iskanja, ki jih lahko razvrstimo npr. po faktorju vpliva [slika], [slika].

S klikom na gumb Excel [slika] se pripravi seznam podatkov za izvoz v datoteko. Odpre se novo okno, kjer datoteko lahko odpremo ali shranimo na lokalni računalnik [slika]. Tako izvožene podatke lahko kasneje prosto urejamo v aplikaciji Microsoft Excel [slika].

Opomba:
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je pomemben vir za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več tisoč svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Več o faktorju vpliva opisuje Wikipedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor).

Obvestila knjižnice so bolj poudarjena

Knjižnice lahko v COBISS+ svoje uporabnike obveščajo o pomembnih informacijah. Ta obvestila se prikažejo na ravni prikaza posameznega zapisa o gradivu nad orodno vrstico [slika]:

Več informacij o posameznih knjižnicah je na voljo v bazi podatkov o slovenskih knjižnicah COLIB.SI.

Prikaz števila citatov v Web of Science in Scopus

Pri člankih, ki so indeksirani v bazah podatkov Web of Science (WoS) in Scopus, se prikaže število citatov [slika]:

Število citatov WoS in Scopus je pomemben podatek za raziskovalca, ki je objavil svoje delo, in mu pove dosežen vpliv v akademsko-raziskovalnem okolju. Podatek o citiranosti se prikazuje tudi pri osebnih bibliografijah raziskovalcev v sistemu SICRIS.

S klikom na podatek o številu citatov [slika] se v novem oknu prikaže zapis o članku na platformi ponudnika informacijskega servisa WoS ali Scopus [slika].

Primer
Iščemo članek z naslovom Optimization of calibrating HeNe laser interferometers by sample-period simulation avtorjev Lucija Črepinšek-Lipuš Lucija, Michael Matusin Bojan Ačko, objavljen v reviji International journal of simulation modelling v letu 2013.

V osnovnem iskanju v ukazno vrstico vpišemo iskalno zahtevo Optimization of calibrating HeNe laser interferometers by sample-period simulation in kliknemo gumb POIŠČI [slika].

Pod iskalnim obrazcem se izpiše seznam najdenega gradiva. Kliknemo na najdeni zadetek [slika]. Prikaže se zapis z osnovnimi podatki o gradivu. V desnem delu orodne vrstice se prikažeta tudi podatka o številu citatov v informacijskih servisih WoS in Scopus [ slika]. S klikom na povezavo SCOPUS:7 [slika] se v novem oknu prikaže zapis o članku na platformi ponudnika Elsevier [ slika]. S klikom na povezavo WoS:5 [slika] se v novem oknu prikaže zapis o članku na platformi ponudnika Clarivate Analytics [slika].

Opozorilo
Prikaz števila citatov in dostop do podatkov na platformi ponudnikov informacijskih servisov Web of Science in Scopus je omogočen le za uporabnike članic konzorcijev obeh servisov.

Vključitev povzetkov vsebine v izpis zapisa

Pri izpisu podatkov o gradivu smo za monografsko gradivo, za katero smo pridobili povzetke vsebine, dodali prikaz teh povzetkov [ slika].

Povzetki so pridobljeni iz portala Enotna cena knjige, ki ga upravlja JAK - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Povzemajo se enkrat tedensko.

Dodana ciljna skupina bralcev

Pri izpisu podatkov o gradivu smo k podatkom o vrsti gradiva dodali še prikaz ciljne skupine bralcev [slika].

Poenostavljen postopek izposoje e-knjig Biblos

Postopek izposoje e-knjige ponudnika Biblos smo dopolnili in s tem poenostavili za uporabnike COBISS+.

Po izbiri zapisa za e-knjigo se ob kliku na gumb Izposodi si [slika] odpre spletna stran Biblos, kjer ni več potrebna ponovna prijava, temveč si e-knjigo izposodimo s klikom na gumb Izposodi [slika].

V kolikor nismo prijavljeni v Moj profil COBISS se bo ob kliku na gumb Izposodi si najprej odprlo okno [slika], kjer izberemo enega od načinov prijave v Moj profil COBISS, nato pa si e-knjigo lahko izposodimo.

Več o prijavi v Moj profil COBISS je opisano v poglavju Uvod v prijavo.