Pri osnovnem iskanju omejitev na jezik ob izvedbi iskanja ni možna. Šele ko prejmemo rezultate iskanja, lahko uporabimo faseto jezik [slika] ter se omejimo na izbrani jezik gradiva.

povezava video

V izbirnem iskanju se lahko omejimo na želeni jezik gradiva že ob izvedbi iskalne zahteve. To storimo tako, da v spustnem seznamu, ki je pod iskalnimi okenci, izberemo ustrezni jezik [slika].

povezava video

V ukaznem iskanju lahko omejitev na jezik izvedemo z uporabo iskalne predpone LA= [slika] ali iskalne pripone /LA [slika].

povezava video

V kolikor omejitve jezika ne izvedemo z uporabo iskalne predpone ali pripone, pa lahko v prejetih rezultatih iskanja uporabimo faseto jezik [slika] ter se omejimo na izbrani jezik gradiva.