Izbirno iskanje omogoča bolj ciljno oz. usmerjeno iskanje gradiva glede na naše potrebe in želje.

Iskalni obrazec omogoča iskanje po različnih vrstah podatkov, nastavitev iskalnih operatorjev med iskalnimi podatki ter izbiro in potrditev nekaterih omejitev iskanja [slika].

Ponastavitev iskalnega obrazca za izbirno iskanje na privzete vrednosti izvedemo s klikom na gumb Počisti v desnem spodnjem delu iskalnega obrazca [slika].

V iskalnem obrazcu za izbirno iskanje lahko sami poljubno izbiramo vrsto podatka za iskanje. Po potrebi lahko tudi dodajamo nova iskalna polja po katerih želimo iskati [slika].

Vrste podatkov za iskanje

Vrste podatkov za iskanje so odvisne od baze podatkov, po kateri iščemo. Za vzajemno bazo podatkov COBIB.SI in lokalne baze knjižnic so na voljo naslednje vrste podatkov:

Vrsto podatkov spremenimo z izbiro v spustnem seznamu [slika]. Vrste podatkov v iskalnem obrazcu lahko na ta način prilagodimo iskalnim podatkom, s katerimi nameravamo iskati.

Nekatere vrste podatkov so v bazah COBIB.SI in lokalnih bazah knjižnic zapisane kot kode:

Za pravilen vnos zgoraj naštetih kod je za iskalna polja s temi vrstami podatkov omogočena izbira kod iz spustnih seznamov [slika]. Spustni seznami vsebujejo vse kode za posamezno vrsto podatkov, ki so vnesene v baze podatkov (COBIB.SI ali lokalne baze knjižnic).

Predmetne oznake oz. prosto oblikovane predmetne oznake so besede ali besedne zveze, s katerimi opišemo vsebino vira. Vsebina je lahko opisana s pomočjo geslovnika oz. tezavra in/ali s prosto oblikovanimi opisi.

povezava video

Iskalni operatorji

Med podatki v iskalnem oknu je privzet odnos IN, ki ga ni mogoče spreminjati.
Odnos med iskalnimi podatki v več iskalnih oknih na iskalnem obrazcu [slika] določamo z iskalnimi operatorji:

V obrazcu izbirnega iskanja je privzeto nastavljen operator IN, ki ga lahko spremenimo z izbiro preostalih operatorjev iz spustnega seznama [slika].

Več o iskalnih operatorjih je opisano v poglavju Iskalni operatorji.

Omejitve

Obrazec za izbirno iskanje v nekaterih bazah podatkov (COBIB.SI in lokalne baze knjižnic) omogoča nastavitev oz. izbiro nekaterih omejitev za iskanje [slika].

Iskanje lahko omejimo po:

Omejitve glede na vrsto gradiva in jezik nastavimo z izbiro vrste gradiva ali jezika iz spustnega seznama, omejitev na vire z e-dostopom pa določimo s klikom na polje pred besedilom Le viri z e-dostopom, v katero se vpiše kljukica. Če želimo to omejitev odstraniti, ponovno kliknemo na polje in kljukica izgine.

Z izbiro baze ali kataloga knjižnice v spodnjem oknu iskalnega obrazca lahko omejimo iskanje na posamezno bazo oz. na izbrane baze podatkov oz. knjižnice. Privzeta je nastavitev iskanja po vseh knjižnicah [slika].

povezava video

Operacije s podatki

V izbirnem iskanju uporabljamo za iskanje različne podatke, tudi nepopolne. Podatke za iskanje lahko združujemo v nabor ali frazo. Prav tako lahko podatke za iskanje oblikujemo z nadomestnima znakoma * ali %.

Več o tem je opisano v poglavju operacije s podatki.

Iskanje

Osnovni postopek iskanja je v izbirnem iskanju enak kot v osnovnem iskanju, le da lahko iskalni izraz v izbirnem iskanju natančneje prilagodimo zahtevam posamezne poizvedbe. Prilagodimo (izberemo) lahko:

Primerjanje rezultatov osnovnega in izbirnega iskanja

Za enako poizvedbo z iskalnimi podatki: Tavčar, Visoška kronika v osnovnem in v izbirnem iskanju se lahko rezultati iskanja zelo razlikujejo. Primerjalno iskanje smo izvedli 8. 4. 2019 v bazi COBIB.SI.

Z iskanjem v obrazcu za osnovno iskanje dobimo 123 zadetkov [slika].
Z vnosom istih podatkov v obrazec za izbirno iskanje kot: Avtor: Tavčar IN Naslov: Visoška kronika, dobimo le 56 zadetkov [slika].

Razlika v rezultatih je pogojena z vrstami podatkov. V osnovnem iskanju so vrste podatkov privzete in jih ne moremo spremeniti, v izbirnem iskanju pa lahko vrste podatkov nastavljamo.

Primeri

Primer 1: Avtor

V bazi podatkov COBIB.SI poiščimo zapise o delih Daniela Golemana.

Postopek:

Opomba:
Za iskanje lahko uporabimo tudi izraza: "goleman, daniel" in daniel goleman*.

povezava video

Primer 2: Naslov

Poiščimo zapis o knjigi, avtor: Jean-Noël Kapferer, naslov: Govorice: kako se rodijo? Kako krožijo? Kdo jih vrže med ljudi? Jih lahko utišamo?.

Postopek:

Za iskanje lahko uporabimo tudi iskalna izraza:
Avtor: tomažič IN Naslov: govorice (Tomažič je priimek prevajalke)
Avtor: kapferer IN Avtor: tomažič.

povezava video

Primer 3: Ključne besede

Podatke disleksija, otroci, branje uporabimo kot ključne besede za iskanje virov v slovenskem jeziku.

Postopek:

V iskalni izraz lahko vključimo ime avtorice in iskalni izraz oblikujemo kot: Avtor: janežič IN Ključne besede: disleksija otroci branje.

povezava video

Primeri - nastavljanje vrst podatkov
Primer 4: Naslov izvirnika

Zanima nas, ali je v slovenščino preveden roman, ki ga je napisala Donna Leon z naslovom Doctored evidence.

Postopek:

V slovenščini ima ta roman naslov Polepšane sledi.

Opomba:
V izbranem zapisu je v poljih Enotni naslov in Opombe naveden naslov izvirnika.

povezava video

Primer 5: Založnik

Iščemo zbornik mednarodne konference o uporabi stekla v arhitekturi in gradbeništvu. Konferenca je potekala na Delft University of Technology leta 2008. Založnik zbornika konference je IOS Press.

Postopek:

Podatki iz izbranega zapisa:
Uredniki: Bos, Louter, Veer;
Naslov: Challenging glass: conference on architectural and structural applications of glass, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, May 2008.

povezava video

Primer 6: Zbirka

Iščemo knjige v zbirki Knjižnica Sinjega galeba.

Postopek:

Opomba:
Založnik je s časom oblikoval različna imena zbirke: Knjižnica Sinjega galeba, Sinji galeb, Zbirka e-Knjižnica Sinjega galeba (e-knjige), zato oblikujemo iskalni izraz s krajšanjem, da zajamemo vse oblike. Iščemo lahko tudi z oblikama: sinji galeb ali sinjega galeba.

povezava video

Primer 7: Številka ISBN

Ugotovimo, katera knjiga ima mednarodno standardno knjižno številko: ISBN 86-341-1243-8.

Postopek:

To številko ISBN ima roman:
Avtor: John Grisham,
Naslov: Pelikanovo poročilo.

povezava video

Primer 8: Predmetna oznaka

Poiskati želimo diplomske naloge, ki jih določata predmetni oznaki atletika in anksioznost.

Postopek:

Opomba:
Razvrstitev, poimenovana tipologija dokumentov/del, omogoča bolj natančno iskanje različnih vrst dokumentov, med njimi tudi diplomskih del.

povezava video

Primer 9: Predmetna oznaka in članki

Poiskati želimo članke o Matiji Čopu.

Postopek:

povezava video

Primer 10: Prosto oblikovane predmetne oznake

Poiščimo članke za prosto oblikovani predmetni oznaki požarna varnost in gasilstvo.

Postopek:

povezava video

povezava video

Primeri - iskalni operatorji
Primer 11: Iskalni operator IN

Poiščimo zapise podatkov za roman, avtor: Truman Capote, naslov: Zajtrk pri Tiffanyju.

Postopek:

povezava video

Primer 12: Iskalni operator ALI

Poiskati želimo članke v slovenskem jeziku, ki imajo v naslovu besedi internet ali medmrežje.

Postopek:

Seznam rezultatov zajema 1.732 zapisov.

Opomba:
Če bi za iskanje uporabili samo obliko medmrežje, bi dobili le 10 zapisov.

povezava video

Primer 13: Iskalni operator - sestavljanje

Poiskati želimo članke v slovenskem jeziku o oblikovanju lesa, stekla in kamna.

Postopek:

Opomba:
Čeprav da tak iskalni izraz pretežno relevantne zadetke, je primeren predvsem za oblikovanje začetne ocene o obsegu in primernosti gradiva za izbrano področje raziskovanja. Podatke iz rezultatov iskanja lahko uporabimo za oblikovanje bolj specifičnih iskalnih izrazov. V pomoč so nam tudi fasete na levi strani zaslona.

povezava video

Primer 14: Iskalni operator IN NE

V rezultatih iskanja o trojanskem konju ne želimo zapisov podatkov o računalniškem virusu, poimenovanem trojanski konj.

Postopek:

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo iskalni podatek (trojanski konj) pred iskalnim operatorjem IN NE, ne vsebujejo pa iskalnega podatka za iskalnim operatorjem IN NE (virus*).

Opomba:
V ključnih besedah so zajete različne vrste podatkov (tudi prosto oblikovane predmetne oznake).

povezava video

Primeri - Omejevanje
Primer 15: Serijska publikacija (odprt dostop)

Zanima nas, ali je publikacija Critical Literacy: Theories and Practices na voljo v odprtem dostopu na svetovnem spletu.

Postopek:

V seznamu rezultatov se pri zapisu prikaže možnost povezava(e), kjer je v spustnem seznamu navedena povezava do elektronske različice publikacije. Publikacija je v odprtem dostopu.

Opomba:
Namesto oblike fraze "critical literacy" smo uporabili nabor besed critical literacy. V našem primeru ne pričakujemo veliko zadetkov, zato je takšna poenostavitev sprejemljiva. Prav pa je, da poznamo razliko.
Iskanje je monoton in utrudljiv postopek, zato pri iskanju velikokrat poenostavljamo. Dokler vemo, kaj počnemo, so takšne poenostavitve povsem sprejemljive.

povezava video

Primer 16: Serijske publikacije

Poiščimo revije v slovenskem in angleškem jeziku s področja sociologije, ki so v e-dostopu.

Postopek:

Opomba:
Načini dostopa do celotnih besedil v teh publikacijah so različni. Del teh publikacij je v odprtem dostopu na svetovnem spletu, del je dostopen prek servisov, kot so EBSCOhost, Proquest, ScienceDirect ali Springer Link. Te oblike dostopa so pogojene s članstvom v ustreznem konzorciju ali z naročniškim razmerjem.

povezava video