Vaje vam omogočajo utrjevanje pridobljenega znanja in razvijanje osnovnih spretnosti za uporabo COBISS+.

Vzajemna baza podatkov COBIB.SI in lokalne baze

Vaja 1: Avtor

V Mariborski knjižnici v oddelku Rotovž poiščite romane Julesa Verna v slovenskem jeziku.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov izbirnega iskanja.

povezava video

Vaja 2: Naslov

V bazi podatkov Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana poiščite zapis podatkov za knjigo z naslovom: Abstracts and abstracting: a genre and set of skills for the twenty-first century.

Postopek

Kadar iščemo po naslovu z naborom besed, izberemo besede, za katere menimo, da omogočajo razlikovanje iskanega gradiva od drugega gradiva.

povezava video

Vaja 3: Naslov

V bazi Osrednja knjižnica Celje, Oddelek Celje poiščite CD-je s Straussovim valčkom Zgodbe iz Dunajskega gozda.

Postopek

Opomba
Ko oblikujemo iskalni izraz in ne vemo, ali so naslovi skladb na CD-jih v slovenščini ali v angleščini, oblikujemo iskalni izraz z naslovom tako v slovenščini kot v angleščini. Z iskalnim podatkom Ključne besede: cd zajamemo v zadetke iskanja zgolj CD-je, izločimo pa zvočne kasete.

povezava video

Vaja 4: Avtor, Naslov

V bazi podatkov Mestne knjižnice Piran - Biblioteca civica Pirano, Oddelek: Piran poiščite video DVD za film Upornik brez razloga, posnet leta 1955 po zgodbi Nicholasa Raya.

Postopek

povezava video

Vaja 5: Naslov izvirnika

Zanima nas, ali je roman z naslovom The golden quill preveden v slovenski jezik.

Postopek

Opomba:
Slovenski naslov romana je Zlato pero: roman o Mozartu.

povezava video

Vaja 6: Založnik

Naslov učbenika je Engineering mechanics, Statics, v imenu založnika je fraza higher education. Knjiga je izšla leta 2010. Poiščite zapis za to knjigo.

Postopek

Podatki iz izbranega zapisa:
Avtorji: Michael E. Plesha, Gary L. Gray, Francesco Costanzo
Naslov: Engineering mechanics, Statics
Založnik: McGraw-Hill Higher Education
Vrsta gradiva: učbenik
Leto izida: 2010.

povezava video

Vaja 7: Naslov publikacije (znanstveni članek)

Poiščite podatke za članek, katerega soavtor je Daniel Chi Wing Ho in je izšel leta 2012 v publikaciji Urbani izziv. Ugotovite možnost dostopanja do celotnega besedila tega prispevka.

Postopek

V spustnem seznamu povezava(e) v zapisu je povezava do celotnega besedila članka.

Opomba:
Natančna opredelitev vrste članka 1.0.1 - izvirni znanstveni članek je v polju 001 izbranega zapisa v formatu COMARC.

povezava video

Druge baze podatkov in drugi informacijski viri

Vaja 8: COLIB.SI

V vzajemni bazi podatkov COLIB.SI (podatki o slovenskih knjižnicah) poiščite zapis podatkov o knjižnici Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Postopek

Odpre se seznam rezultatov izbirnega iskanja. Nenatančen iskalni podatek cankar* da več zadetkov. izberemo povezavo Cankarjeva knjižnica Vrhnika.
Odpre se izbrani zapis s podatki o knjižnici. V izbranem zapisu je dostop do iskalnega obrazca za iskanje po lokalni bazi te knjižnice.

povezava video

Vaja 9: SGC

V bazi SGC - plošni geslovnik COBISS.SI poiščite oblike za besedno zvezo svetovni splet.

Postopek

Odpre se seznam rezultatatov izbirnega iskanja. V izbranem zapisu so različne oblike za svetovni splet ter širši in ožji pojmi.

povezava video

Vaja 10: JCR - Faktor vpliva

V bazi podatkov JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports poiščite faktor vpliva za publikacijo Nature v celotnem obdobju zajemnaja podatkov. Da iz rezultatov iskanja izločite druge publikacije, npr. Nature genetics, Nature medicine, oblikujte naslov publikacije kot frazo.

Postopek

V rezultatih iskanja so navedeni faktorji vpliva za to publikacijo od najvišjega do najnižjega vključno s podatkom o letu.

povezava video

Zahtevnejša iskanja

Vaja 11: Iskanje prevodov romana

V bazi podatkov COBIB.SI želite poiskati zapise o izdajah romana Avtor: Vladimir Bartol, Naslov: Alamut v tujih jezikih.

Postopek

Opomba:
Z obliko IN NE Jezik: "slv" izločimo iz zadetkov iskanja izdaje v slovenskem jeziku.

povezava video

Vaja 12: Napaka v podatkih

Znanka vas prosi, da bi zanjo poiskali zapis za knjigo o uporabi zdravilnih zelišč, ki je doživela več izdaj; izdala jo je založba Obzorja, Maribor, priimek avtorja naj bi zvenel kot Wolf*. Na osnovi teh podatkov lahko oblikujete iskalni izraz.

Postopek

Takšen iskalni izraz ne da rezultatov. Zato iz podatkov za iskanje izločite podatek, ki bi lahko bil napačen. V našem primeru bi to lahko bil podatek wolf*. Ponovimo iskanje.

Med rezultat iskanja je tudi knjiga, ki najbolj ustreza podatkom Avtor: Richard Willfort, Naslov: Zdravilne rastline in njih uporaba, Založnik: Obzorja in je doživela več izdaj.

Opomba:
V takšnih situacijah izločimo iz iskalnega izraza napačne/neustrezne podatke (wolf*). Namesto napačnih/neustreznih podatkov lahko včasih uporabimo druge podatke (npr. predmetno oznako priročniki).

povezava video

Vaja 13: Iskanje z nepopolnimi podatki

Bežno ste videli knjigo, ki vas je pritegnila, vendar ste si zapomnili le besedo Petersburg iz naslova in menite, da je najverjetneje vohunski roman.

Postopek

V seznamu rezultatov so zapisi o angleški izdaji in nemškem prevodu: Ken Follet, The man from St. Petersburg. Kako pa zdaj poiščemo slovenski prevod?

Postopek

Slovenski prevod ima naslov Mož iz Sankt Petersburga.

Opomba:
Literarna vrsta za angleško verzijo dela je a4 - kriminalni, vohunski, detektivski roman, za slovensko pa a1 - družbeni roman. Zato v zadetkih iskanja ni slovenskega prevoda. Razvrstitev dela je posledica presoje. Ta pa je lahko za vsakega posameznika drugačna, še posebej, če ima delo značilnosti dveh žanrov.

povezava video