Servis Moje knjižnice omogoča internetni dostop do naslednjih storitev vaše knjižnice:

Vaše strani servisa Moje knjižnice so vidne le vam, drugi uporabniki do njih nimajo dostopa.

Vstop v servis Moje knjižnice

Za vstop v servis Moje knjižnice se je potrebno prijaviti v Moj profil COBISS. Prijavo izvedete tako da izberete Prijava iz spustnega seznama Moj profil COBISS [slika], kjer se prijavite z izbiro enega od načinov prijave.

Več o prijavi je opisano v poglavju Prijava v Moj profil COBISS.

Po uspešni prijavi v Moj profil COBISS se v menijski vrstici izpiše naše ime [slika]. S pomikom miške na ta del menija se prikaže spustni meni profila [ slika].

V spustnem seznamu profila izberemo možnost Moje knjižnice [slika]. Prikaže se seznam knjižnic, za katere smo si shranili podatke o članstvu. V seznamu so podatki o članstvu v posameznih knjižnicah, in sicer: naziv knjižnice, članska številka, skrajšana oznaka, število izposojenega, rezerviranega in drugega gradiva, e-knjig ter možnost odstranitve knjižnice iz seznama [ slika].

Storitve Moje knjižnice

Storitve servisa Moje knjižnice izbiramo v razčlenjenem seznamu storitev:

povezava video

Gradivo

V spustnem seznamu ali zavihkih storitve Gradivo izbiramo med seznami z informacijami o gradivu (izposojenem ali rezerviranem) v izbrani knjižnici. Seznami vsebujejo podatke o gradivu, kot so naslov, avtor in drugi podatki o gradivu, datum izposoje ali rezervacije, datum poteka roka izposoje ali rezervacije, oddelek knjižnice, kjer smo si gradivo izposodili ali rezervirali, in statusi rezervacije ter ponudniki:

povezava video

Zgodovina izposoj

V tem zavihku je seznam izposojenega gradiva v izbrani knjižnici, privzet je prikaz za trenutno leto [slika]. V seznamu so naslednji podatki o gradivu: datum izposoje, naslov, drugi podatki (avtor, izdaja, založba, kraj, inventarna številka ipd.), oddelek, v katerem je bilo gradivo izposojeno, [slika].

Iz spustnega seznama Leto, ki je nad seznamom [slika] lahko izbiramo leto, za katero želimo prikaz izposojenega gradiva, in sicer od leta 2008 dalje, lahko pa izberemo prikaz za vsa leta od 2008 dalje skupaj.

Prav tako lahko z gumbom Izvozi v Excelovo preglednico prikazano zgodovino gradiva izvozimo v Excelovo preglednico [ slika].

Po seznamu lahko tudi iščemo, za kar uporabimo polje Poišči v seznamu desno nad seznamom [slika].

povezava video

Medknjižnična izposoja

Ta storitev omogoča, da si izposodimo gradivo, ki ni na voljo v naši knjižnici, in ga najdemo v knjižnici, v katero nismo včlanjeni. Na posameznih zavihkih oz. v spustnem seznamu je možno izbirati med naročanjem gradiva, preverjanjem statusa gradiva in naročil ter pregledom zgodovine naročil:

povezava video

Dolgovi, omejitve

Dolgovi in omejitve obsegajo seznam morebitnih neporavnanih obveznosti do knjižnice in seznam omejitev, ki jih uporabniku postavi knjižnica, [ slika].

povezava video

E-obveščanje

Z uporabo možnosti E-obveščanje lahko v spustnem seznamu ali zavihkih izbiramo med nastavitvami, e-naslovom in številko za SMS-obveščanje [ slika]. V posameznih zavihkih lahko izbiramo oz. urejamo podatke in načine obveščanja:

povezava video

Sprememba gesla

Geslo za vstop v servis Moja knjižnica vam dodeli vaša knjižnica ali si ga nastavite sami z izbiro možnosti Pridobi geslo pod prijavnim obrazcem [ slika].

Za spremembo gesla po prijavi in izbiri knjižnice se vam s klikom na Sprememba gesla [slika] odpre obrazec za spremembo oz. ponastavitev gesla [ slika].

Geslo mora biti skladno z navodili, navedenimi v obrazcu za nastavitev gesla. Več o varnih geslih si lahko preberete tudi na spletni strani za varno uporabo interneta https://safe.si/nasveti/moja-identiteta-in-zasebnost/varna-gesla.

povezava video

Članstvo

Storitev Članstvo omogoča članu pregled njegovih podatkov v izbrani knjižnici [slika]:

povezava video