Pripravimo si lahko neposredne povezave za pregled izposojenega, rezerviranega in drugega gradiva v okviru servisa Moje knjižnice.

Primeri:

Več o pripravi neposrednih povezav si lahko preberete v Pomoči, v poglavju Neposredne povezave.

Namig:
Za pregled gradiva je potrebna prijava uporabnika v Moj profil COBISS.