Če gradivo, ki se mu bliža rok izposoje, še potrebujemo, lahko rok izposoje podaljšamo, v kolikor knjižnica to omogoča.

Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu (1. stolpec) [slika] in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano. Če želimo podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano [slika].

Nad zavihki z evidentiranim gradivom se izpiše sporočilo o tem, koliko izvodov izposojenega gradiva je bilo izbranih za podaljšanje in za koliko izbranih izvodov je bil rok izposoje uspešno oziroma neuspešno podaljšan

Če je bil rok izposoje uspešno podaljšan, se pri izvodu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Vrniti do pa se izpiše novi rok izposoje. Izvod se v seznamu gradiva razvrsti glede na rok izposoje [slika].

Če roka izposoje ni možno podaljšati za celotno obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno, se izpiše opozorilo.

Če roka izposoje ni možno podaljšati, potrditvenega polja ni mogoče označiti, pri gradivu pa se izpiše obvestilo s pojasnilom, zakaj podaljšanje ni mogoče [slika], [slika].

povezava video