V servisu Moje knjižnice je dodana možnost podaljšanja članstva, ki je ali bo v kratkem poteklo [slika].


Če je članstvo v knjižnici že poteklo ali bo poteklo v mesecu dni, se po izbiri te knjižnice iz seznama knjižnic pod osnovnimi podatki o knjižnici in članu prikaže obvestilo o poteku članstva. Če mora član ob podaljšanju članstva v knjižnici poravnati članarino, je ta podatek naveden v obvestilu [ slika].


Članstvo v knjižnici je mogoče podaljšati s klikom na gumb Podaljšanje članstva desno ob obvestilu [ slika].

Po uspešno podaljšanem članstvu se izpiše obvestilo o podaljšanju članstva z informacijo o tem, do kdaj je članstvo v knjižnici veljavno [ slika].

Če mora član poravnati tudi članarino, pa se prikaže ločeno Obvestilo o neporavnanih obveznostih s povezavo do strani Dolgovi, omejitve. Na strani Dolgovi, omejitve si lahko član ogleda svoje dolgove in obveznosti; če knjižnica to omogoča, jih lahko na isti strani tudi poravna [slika].

povezava video

Obvestilo o neporavnanih obveznostih ni vezano samo na morebitno članarino; prikaže se vedno, kadar ima član kakršne koli neporavnane obveznosti do knjižnice.

Opozorilo
Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna predhodna prijava v Moj profil COBISS. Več o prijavi je opisano v poglavju Uvod v prijavo.