Izvedena iskanja lahko shranimo in jih kasneje ponovno uporabimo. Iskalno zahtevo s klikom na gumb Shrani iskanje [slika] nad seznamom rezultatov iskanja shranimo v Moj profil COBISS [slika]. Za shranjevanje iskanj je potrebna predhodna prijava v Moj profil COBISS.

povezava video

Shranjene iskalne zahteve so v zavihku Moja iskanja v Mojem profilu COBISS [ slika]. V seznamu shranjenih iskanj se prikažejo podatki o datumu izvedbe iskanja, iskalni zahtevi in bazi podatkov, po kateri je bilo iskanje izvedeno [slika]. S klikom na iskalno zahtevo [slika] se le-ta ponovno izvede.

povezava video

Možno je iskanje v seznamu iskalnih zahtev [slika]. S klikom na rdeči gumb Zbriši [slika] bomo iskalno zahtevo izbrisali iz seznama shranjenih iskanj. Seznam shranjenih iskalnih zahtev je možno prilagoditi tako, da se prikaže 5, 15 ali 20 iskanj, lahko pa tudi vsa shranjena iskanja [slika].

povezava video