Moja polica omogoča trajno shranjevanje bibliografskih zapisov v Mojem profilu COBISS.


Posamezne zapise lahko shranimo na Mojo polico tako, da v seznamu rezultatov iskanj zapise označimo [slika], nato pa kliknemo gumb Na polico [slika], [slika]. Za shranjevanje zapisov je potrebna predhodna prijava v Moj profil COBISS.

povezava video

V meniju profila uporabimo možnost Moja polica [slika]; izpiše se seznam gradiva [slika]. Te zapise o gradivu lahko nadalje upravljamo, tj. pošiljamo po e-pošti, tiskamo, izvažamo v RIS-format ali Excelovo preglednico. To storimo tako, da posamezne zapise označimo ter uporabimo gumbe v meniju nad seznamom gradiva [slika].

povezava video

Nastavimo si lahko število zapisov, ki se prikažejo na ekranu [slika], iščemo v seznamu Moja polica [slika] ali zapise s klikom na gumb X izbrišemo iz seznama [slika].

povezava video